Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Течни нефтопродукти. Определяне на общите онечиствания. Част 2: Метилови естери на мастни киселини

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-67 още

Железопътна техника. Изисквания за конструкцията на кошовете на железопътно превозно средство. Част 1: Локомотиви и пътнически подвижен състав (алтернативен метод за товарни вагони)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-70 още

Железопътна техника. Изисквания за конструкцията на кошове на железопътно превозно средство. Част 2: Товарни вагони

40.60 Край на общественото допитване

ТК-70 още

Светлина и осветление. Основни термини и критерии за определяне на изисквания за осветлението

40.60 Край на общественото допитване

ТК-54 още

Текстилни подови покрития. Оценяване на импрегниращите средства в иглонабити подови покрития чрез изпитване на склонност към замърсяване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-44 още

Хладилни системи и термопомпи. Изисквания за безопасност и опазване на околната среда. Обемни компресори за хладилни агенти

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-43 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 16: Иносване чрез гуми с шипове

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на разпределението по размер на трошенокаменни фракции

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-68 още

Асфалтови смеси - Методи за изпитване - Част 22: Деформация от натоварване при преминаване на колелата

20.60 Край на периода за коментари

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 26: Коравина

40.60 Край на общественото допитване

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 33: Подготовка на пробни тела чрез валцуващ уплътнител

40.60 Край на общественото допитване

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 35: Приготвяне на смеси в лаборатория

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 4: Възстановяване на битума: Фракционна колона

50.60 Край на гласуването

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 41: Устойчивост на противозамръзващи течности

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 43: Устойчивост на горива

50.60 Край на гласуването

ТК-68 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 47: Определяне на съдържанието на пепел в естествен асфалт

40.60 Край на общественото допитване

ТК-68 още

Устройства за предотвратяване замърсяването на питейна вода при обратен поток. Контролируеми предпазители за обратен поток със зони на понижено налягане. Група В. Вид А

50.60 Край на гласуването

ТК-83 още

Изделия за отглеждане на малки деца. Проходилки за бебета. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-98 още