Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 6: Оценяване на характеристиките на повърхността. Коефициент на разстилане на скални материали

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 7: Определяне на съдържанието на черупки. Процентно съдържание на черупки в едри скални материали

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 8: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез пясъчен еквивалент

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 9: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез метиленово синьо

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Плочки керамични подови и стенни. Част 7: Определяне на устойчивостта на повърхностно абразивно износване. Глазирани плочки (ISO 10545-7:1996)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-7 още

Естествени скални материали. Ръководство за употреба на естествени скални материали

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Изходни материали, приети от TC 154 при разработване на стандарти за добавъчни материали

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още