Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 2: Работни места на открито

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-54 още

Защитни ръкавици за заварчици

40.60 Край на общественото допитване

ТК-50 още

Разходомери за газ. Ротационни разходомери за газ

20.60 Край на периода за коментари

ТК-60 още

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устойчивост на проникване на вода. Метод за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-96 още

Устройства за контрол на пламъка на газови уреди. Термоелектрически устройства за контрол на пламъка

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-8 още

Мебели. Якост, дълготрайност и безопасност. Изисквания за столове за домашна употреба

20.60 Край на периода за коментари

ТК-33 още

Мебели. Якост, дълготрайност и безопасност. Изисквания за маси за домашна употреба

40.60 Край на общественото допитване

ТК-33 още

Водоприемници за сгради. Част 6: Подови водоприемници с хидравличен затвор с дълбочина по-малко от 50 mm

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-83 още

Водоприемници за сгради. Част 7: Подови водоприемници с механично затваряне

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-83 още

Водоприемници за сгради. Част 8: Подови водоприемници с комбинирано механично затваряне и хидравличен затвор

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-83 още

Фланци и техните съединения. Уплътнители за фланци, означени с Class. Част 1: Неметални плоски уплътнители със или без допълнителен елемент

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-104 още

Изкуствени катерушки. Част 4: Изисквания за безопасност и методи за изпитване на защитни повърхности

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-88 още

Подобрители на почвата и растежна среда. Вземане на проби

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-63 още

Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на количество

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-63 още

Изделия за отглеждане на малки деца. Закопчалки за биберон. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-98 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Подготовка на проби за изпитване

20.60 Край на периода за коментари

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на кинематичен вискозитет

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на динамичен вискозитет чрез вакуумна капиляра

40.60 Край на общественото допитване

ТК-67 още