Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Езикова и стилова редакция

Мляко и мляко на прах. Определяне съдържанието на афлатоксин M1. Пречистване чрез имуноафинитетна хроматография и определяне чрез високоефективна течна хроматография (ISO 14501:2021)

ТК-32 още

Хранителни продукти. Определяне на алкалоиди на мораво рогче в зърнено-житни култури и зърнено-житни продукти чрез високоефективна течна хроматография (HPLC), съчетана с тандемна масспектрометрия (MS/MS) след почистване чрез дисперсионна екстракция в твърда фаза (dSPE)

ТК-32 още
Включен в работната програма

Храни за кърмачета и храни за възрастни. Определяне на фруктани. Високоскоростна анионно обменна хроматография, комбинирана с метод на пулсово амперометрично откриване (HPAEC-PAD) след ензимно третиране (ISO 22579:2020)

ТК-32 още

Мляко и млечни продукти. Определяне съдържанието на захар. Високоскоростна анионно обменна хроматография, комбинирана с метод на пулсово амперометрично откриване (HPAEC-PAD) (ISO 22184:2021)

ТК-32 още
Включен в работната програма

Животински и растителни мазнини и масла. Определяне на свързаните с мастни киселини хлоропропандиоли (MCPDs) и глицидол чрез GC/MS. Част 4: Метод, използващ бърза алкална трансестерификация и измерване за 2-MCPD, 3-MCPD и глицидол чрез GC-MS/MS (ISO 18363-4:2021)

ТК-32 още

Горива. Идентифициране на съвместимостта с превозни средства. Графично представяне на информация за потребителите

ТК-67 още

Определяне на пламна температура. Метод на Abel в затворен тигел (ISO 13736:2021)

ТК-67 още

Течни нефтопродукти. Определяне на въглеводородните групи и кислородсъдържащите съединения в автомобилен бензин и в автомобилно гориво етанол (E85). Метод на многомерна газова хроматография (ISO 22854:2021)

ТК-67 още
Езикова и стилова редакция

Прахови покрития. Част 10: Определяне на ефективността на отлагане (ISO 8130-10:2021)

ТК-39 още
Езикова и стилова редакция

Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на лаковобояджийски покрития и подобни продукти. Визуално оценяване на чистотата на повърхността. Част 4: Първоначално състояние на повърхността, степени на подготовка и степени на ръждясване след почистване с водна струя с високо налягане (ISO 8501-4:2020)

ТК-39 още

Стъкло за строителството. Общи технически изисквания за рециклиране на интегрирани фотоволтаични модули (ISO/TS 21480:2021)

ТК-7 още
Изпратен до БИС ТК/БИС ТС

Огнеупорни продукти. Определяне на якост на натиск при повишени температури (ISO 22685:2021)

ТК-7 още
Езикова и стилова редакция

Пътни превозни средства. Материали за безопасно остъкляване. Метод за определяне на пропускливостта на слънчевата енергия (ISO 13837:2021)

ТК-7 още
Езикова и стилова редакция

Допълнително ръководство за прилагането на EN 13791:2019 и основа за предписанията

ТК-5 още

Битови електрически отоплителни уреди с пряко действие за стаи. Методи за измерване на работните характеристики (IEC 60675:1994)

ТК-6 още
Езикова и стилова редакция

Силови трансформатори. Част 19: Правила за определяне на неопределеността при измерване на загубите на силови трансформатори и реактори (IEC/TS 60076-19:2013, с промени)

ТК-79 още
Техническа редакция

Системи за управление на енергията. Указания за внедряване, поддържане и подобряване на система за управление на енергията съгласно ISO 50001 (ISO 50004:2020)

ТК-79 още
Езикова и стилова редакция

Светодиодни модули за общо осветление. Технически изисквания за безопасност (IEC 62031:2018)

ТК-54 още