Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Изпратен до БИС ТК/БИС ТС

Управление на документи. Минимални изисквания за съхранение на документи (ISO 19475:2021)

ТК-80 още
Езикова и стилова редакция

Пощенски услуги. Качество на услугите. Измерване на времето за пренасяне "от край до край" на единични пощенски пратки с предимство и пощенски пратки от първи клас

ТК-80 още

Информация и документация. Процеси за управление на документи/записи. Метаданни за документи/записи. Част 1: Принципи

ТК-16 още
Включен в работната програма

Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-3: Методи за изпитване и измерване. Изпитване за устойчивост на излъчено радиочестотно електромагнитно поле (IEC 61000-4-3:201X)

ТК-75 още
Езикова и стилова редакция

Акустика. Измервания на място на изолацията от въздушен и ударен шум и на шум от обслужващи съоръжения. Метод за измерване на място (ISO 10052:2021)

ТК-82 още
Езикова и стилова редакция

Влакнести полуфабрикати. Вземане на проби за изпитване (ISO 7213:2021)

ТК-73 още
Езикова и стилова редакция

Опаковане. Изисквания за използване на европейските стандарти в областта на опаковките и отпадъците от опаковки

ТК-73 още
Езикова и стилова редакция

Метални и други неорганични покрития. Конверсионни хроматни покрития върху цинк, кадмий, сплави на алуминий-цинк и цинк-алуминий. Методи за изпитване (ISO 3613:2021)

ТК-42 още
Езикова и стилова редакция

Корозия на метали и сплави. Отстраняване на продукти от корозия от образци за изпитване на корозия (ISO 8407:2021)

ТК-42 още
Езикова и стилова редакция

Пиротехнически изделия. Театрални пиротехнически изделия. Част 2: Категории на театрални пиротехнически изделия

ТК-86 още
Езикова и стилова редакция

Пиротехнически изделия. Театрални пиротехнически изделия. Част 1: Терминология

ТК-86 още

Експлозивни атмосфери. Част 10-1: Класификация на райони. Експлозивни газови атмосфери (IEC 60079-10-1:2020)

ТК-38 още

Минерални торове. Определяне на перхлорат в минерални торове чрез течна хроматография и тандемно масспектрометрично откриване (LC-MS/MS)

ТК-63 още
Езикова и стилова редакция

Криогенни съдове. Транспортируеми съдове, изолирани под вакуум, с обем не повече от 1 000 литра. Част 2: Експлоатационни изисквания (ISO 21029-2:2015)

ТК-43 още
Включен в работната програма

Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти. Част 5: Транспорт и съхранение (ISO/TS 22002-5:2019)

ТК-32 още
Езикова и стилова редакция

Прилагане на управлението на риска за IT-мрежи, включващи медицински изделия. Част 1: Безопасност, ефективност и сигурност при внедряването и използването на свързани медицински изделия или свързан здравен софтуер (IEC 80001-1:2021)

ТК-87 още
Езикова и стилова редакция

Медицински системи за захранване (ISO 11197:2019)

ТК-87 още
Езикова и стилова редакция

Медицински изделия. Надзор след пускане на пазара, предназначен за производители (ISO/TR 20416:2020)

ТК-87 още