Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Езикова и стилова редакция

Железни руди. Определяне на магнезий. Пламъчен атомноабсорбционен спектрометричен метод (ISO 10204:2017)

ТК-55 още
Езикова и стилова редакция

Железни руди. Определяне на общото съдържание на желязо. Част 2: Титриметрични методи след редукция с титаниев (III) хлорид (ISO 2597-2:2019)

ТК-55 още
Техническа редакция

Геотехнически изследвания и изпитвания. Методи за вземане на проби и измервания на подземни води. Част 1: Технически принципи за вземане на проби от почви, скали и подземни води (ISO 22475-1:2021)

ТК-55 още
Езикова и стилова редакция

Алуминий и алуминиеви сплави. Химичен състав и форма на деформираните продукти. Част 3: Химичен състав и форма на продуктите

ТК-37 още
Езикова и стилова редакция

Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани прецизни профили от сплави EN AW-6060 и EN AW-6063. Част 1: Технически условия за контрол и доставка

ТК-37 още
Езикова и стилова редакция

Алуминий и алуминиеви сплави. Дискове и заготовки за дискове за общи приложения. Спецификации

ТК-37 още

Измерване на радиоактивност. Определяне на активността на бета-излъчватели. Метод за изпитване с използване на течно сцинтилационно броене (ISO 19361:2017)

ТК-71 още
Езикова и стилова редакция

Алуминий и алуминиеви сплави. Дискове и заготовки за дискове за производство на домакински съдове. Спецификации

ТК-37 още

Радиационна защита. Закрити радиоактивни източници. Методи за изпитване на херметичност (ISO 9978:2020)

ТК-71 още

Измерване на радиоактивност в околната среда. Въздух: радон-222. Част 4: Интегриран метод за измерване при определяне на средната концентрация на активност с помощта на пасивно вземане на проби и отложен анализ (ISO 11665-4:2021)

ТК-71 още
Стандартизационна редакция

Технически съоръжения за защита срещу пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране и монтиране (ISO 6183:2022)

ТК-1 още
Изпратен до БИС ТК/БИС ТС

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 8: Определяне на коефициента на полируемост на скален материал

ТК-5 още
Изпратен до БИС ТК/БИС ТС

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 6: Определяне на плътност на зърната и на абсорбция на вода

ТК-5 още
Изпратен до БИС ТК/БИС ТС

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 2: Методи за определяне на устойчивост на раздробяване (дробимост)

ТК-5 още
Техническа редакция

Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване

ТК-88 още

Качество на водата. Радон-222. Част 3: Метод за изпитване с еманометрия (ISO 13164-3:2013)

ТК-15 още
Включен в работната програма

Битови нагревателни уреди, работещи на твърдо гориво. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване

ТК-8 още
Включен в работната програма

Превозни средства на природен газ. Устройства за зареждане на превозни средства

ТК-60 още