Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Отводнителни и канализационни системи извън сгради. Помпени системи. Част 3: Вакуумни системи

ТК-83 още

Отводнителни и канализационни системи извън сгради. Помпени системи. Част 2: Напорни системи

ТК-83 още
Езикова и стилова редакция

Отводнителни и канализационни системи извън сгради. Помпени системи. Част 1: Общи изисквания

ТК-83 още

Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 20: Ергономичен подход за достъпност в рамките на серията ISO 9241 (ISO 9241-20:2021)

ТК-59 още
Включен в работната програма

Подвижни работни кули и кули за достъп от готови елементи. Част 1: Материали, размери, изчислителни натоварвания, изисквания за безопасност и експлоатационни изисквания

ТК-107 още

Медни и никелови сулфидни руди и концентрати. Определяне на общото съдържание на хлор. Метод на алкално стопяване и потенциометрично титриране (ISO 15661:2020)

ТК-55 още

Железни руди. Определяне на магнезий. Пламъчен атомноабсорбционен спектрометричен метод (ISO 10204:2017)

ТК-55 още

Железни руди. Определяне на общото съдържание на желязо. Част 2: Титриметрични методи след редукция с титаниев (III) хлорид (ISO 2597-2:2019)

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Методи за вземане на проби и измервания на подземни води. Част 1: Технически принципи за вземане на проби от почви, скали и подземни води (ISO 22475-1:2021)

ТК-55 още
Езикова и стилова редакция

Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на якост на огъване под въздействие на концентриран товар

ТК-55 още
Езикова и стилова редакция

Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на геометричните характеристики на елементи

ТК-55 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Химичен състав и форма на деформираните продукти. Част 3: Химичен състав и форма на продуктите

ТК-37 още
Техническа редакция

Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани прецизни профили от сплави EN AW-6060 и EN AW-6063. Част 1: Технически условия за контрол и доставка

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Дискове и заготовки за дискове за общи приложения. Спецификации

ТК-37 още

Измерване на радиоактивност. Определяне на активността на бета-излъчватели. Метод за изпитване с използване на течно сцинтилационно броене (ISO 19361:2017)

ТК-71 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Дискове и заготовки за дискове за производство на домакински съдове. Спецификации

ТК-37 още

Радиационна защита. Закрити радиоактивни източници. Методи за изпитване на херметичност (ISO 9978:2020)

ТК-71 още
Езикова и стилова редакция

Изпитване на втвърден бетон. Част 18: Определяне на коефициента на миграция на хлориди

ТК-5 още