Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Езикова и стилова редакция

Повърхностноактивни вещества. Микробиология. Микробиологични методи за изпитване на течни препарати за измиване на ръце (ISO 21703:2019)

ТК-19 още
Езикова и стилова редакция

Минерални торове. Определяне на бор в концентрации ≤ 10 % чрез използване на спектрометрия с азометин-Н

ТК-63 още
Включен в работната програма

Графични символи. Цветове за безопасност и знаци за безопасност. Регистрирани знаци за безопасност (ISO 7010:2019/Amd 1:2020)

ЕРГ 2 още
Включен в работната програма

Графични символи. Цветове за безопасност и знаци за безопасност. Регистрирани знаци за безопасност (ISO 7010:2019, коригирана версия 2020-06)

ЕРГ 2 още
Включен в работната програма

Техническа документация за продукт. Общи принципи за представяне. Част 3: Изгледи, сечения и разрези (ISO 128-3:2020)

ЕРГ 2 още
Включен в работната програма

Техническа документация за продукт. Общи принципи за представяне. Част 2: Основни правила за линии (ISO 128-2:2020)

ЕРГ 2 още

Техническа документация за продукт. Общи принципи за представяне. Част 100: Индекс (ISO 128-100:2020)

ЕРГ 2 още

Техническа документация за продукт. Общи принципи за представяне. Част 1: Въведение и основни изисквания (ISO 128-1:2020)

ЕРГ 2 още
Включен в работната програма

Енергийни характеристики на сгради. Регулиране на системи за отопление. Част 1: Устройства за регулиране на системите за отопление за гореща вода. Модули М3-5, 6, 7, 8

ТК-41 още

Дървесни плочи. Фурнировано подово покритие от дървесина

ТК-33 още
Включен в работната програма

Машини за каучук и пластмаси. Машини за леене на пластмаси под налягане. Изисквания за безопасност (ISO 20430:2020)

ТК-52 още
Включен в работната програма

Безопасност на машини. Устройства за управление с две ръце. Принципи на проектиране и избор (ISO 13851:2019)

ТК-52 още

Дървообработващи машини. Безопасност. Част 11: Комбинирани машини (ISO 19085-11:2020)

ТК-52 още

Безопасност на машините. Връзка с ISO 12100. Част 4: Ръководство за производители на машини за разглеждане на аспекти, свързани със сигурността на информационните технологии (киберсигурност) (ISO/TR 22100-4:2018)

ТК-52 още

Дървообработващи машини. Безопасност. Част 10: Циркуляри за строителството (циркуляри за дървен материал) (ISO 19085-10:2018, коригирана версия от 2019-12)

ТК-52 още

Финансови услуги. Идентификатор на правен субект (LEI). Част 1: Присвояване (ISO 17442-1:2020)

ТК-84 още
Езикова и стилова редакция

Текстил. Универсална система за означаване на линейната плътност (Тех-система) (ISO 1144:2016)

ТК-44 още
Включен в работната програма

Текстил. Безопасност на детско облекло. Ръководство за използването на EN 14682:2014 "Връзки и шнурове на детско облекло. Изисквания"

ТК-44 още