Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Вълнообразен картон. Определяне съпротивлението на смачкване на ръб (метод с непарафиниран ръб) (ISO 3037:2022)

ТК-73 още
Включен в работната програма

Опаковане. Методи за изпитване и изисквания за доказване, че пластмасовите капачки и капаци остават прикрепени към съдовете за напитки

ТК-73 още
Включен в работната програма

Велосипеди. Изисквания за безопасност на двуколесни велосипеди. Част 9: Методи за изпитване на седла и седлодържатели (ISO 4210-9:2023)

ТК-14 още

Велосипеди. Изисквания за безопасност на двуколесни велосипеди. Част 8: Методи за изпитване на педали и курбели (ISO 4210-8:2023)

ТК-14 още

Велосипеди. Изисквания за безопасност на двуколесни велосипеди. Част 7: Методи за изпитване на колела и джанти (ISO 4210-7:2023)

ТК-14 още
Включен в работната програма

Велосипеди. Изисквания за безопасност на двуколесни велосипеди. Част 6: Методи за изпитване на рама и вилка (ISO 4210-6:2023, коригирана версия 2023-08)

ТК-14 още

Велосипеди. Изисквания за безопасност на двуколесни велосипеди. Част 5: Методи за изпитване на кормилното управление (ISO 4210-5:2023, коригирана версия 2023-08)

ТК-14 още

Велосипеди. Изисквания за безопасност на двуколесни велосипеди. Част 4: Методи за изпитване на спирачките (ISO 4210-4:2023, коригирана версия 2023-08)

ТК-14 още

Велосипеди. Изисквания за безопасност на двуколесни велосипеди. Част 3: Общи методи за изпитване (ISO 4210-3:2023)

ТК-14 още

Велосипеди. Изисквания за безопасност на двуколесни велосипеди. Част 2: Изисквания за градски и туристически, юношески, планински и състезателни двуколесни велосипеди (ISO 4210-2:2023)

ТК-14 още
Езикова и стилова редакция

Велосипеди. Изисквания за безопасност на двуколесни велосипеди. Част 1: Речник (ISO 4210-1:2023)

ТК-14 още
Езикова и стилова редакция

Инсталиране на хладилни, климатични и термопомпени съоръжения, съдържащи запалими хладилни агенти, което допълва съществуващите стандарти

ТК-43 още
Езикова и стилова редакция

Характеристики на преносими детектори за откриване на течове и стационарни газови детектори за всички хладилни агенти

ТК-43 още
Езикова и стилова редакция

Енергийни характеристики на сгради. Регулиране на отоплителни системи. Част 6: Придружаващ TR към EN 12098-1:2022. Модули М3-5, 6, 7, 8

ТК-41 още

Радиационна защита. Херметични източници. Методи за изпитване на утечки (ISO 9978:2020)

ТК-71 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 18: Тълкуване на изискванията в EN 16798-17. Указания за надзор на системите за вентилация и климатизация (модули M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

ТК-41 още
Техническа редакция

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 17: Указания за надзор на системите за вентилация и климатизация (модули M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

ТК-41 още
Езикова и стилова редакция

Бои, лакове и суровини за бои и лакове. Вземане на проби за изпитване (ISO 15528:2020)

ТК-39 още