Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Включен в работната програма

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални приложения за пътнически и товаропътнически асансьори. Част 77: Асансьори, обект на сеизмични условия

ТК-66 още
Включен в работната програма

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални приложения за пътнически и товаро-пътнически асансьори. Част 70: Достъпност до асансьори за хора, включително за хора с увреждания

ТК-66 още

Индикатори за тактилни повърхности на пътни настилки, произведени от бетон, глина и естествени скални материали

ТК-55 още
Включен в работната програма

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Асансьори за превозване на пътници и товари. Част 28: Авариен сигнал на далечно разстояние на пътнически и товаропътнически асансьори

ТК-66 още
Включен в работната програма

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Асансьори за превозване на пътници и товари. Част 21: Нови пътнически и товаропътнически асансьори в съществуващи сгради

ТК-66 още

Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на устойчивостта на мрамор на циклично въздействие на топлина и влага

ТК-55 още

Кранове. Класификация. Част 1: Общи положения (ISO 4301-1:2016)

ТК-31 още
Включен в работната програма

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Втулки и ухо с пресована втулка

ТК-31 още
Включен в работната програма

Безопасност на кранове. Общо проектиране. Част 2: Натоварвания

ТК-31 още

Авиационна и космическа техника. Квалификация и одобряване на персонала за изпитване без разрушаване

ТК-0/ПС-36 още
Езикова и стилова редакция

Земни работи. Част 2: Класификация на материали

ТК-0/ПС-2 още

Безопасност при доставяне на питейна вода. Указания за управление на риск и кризи. Част 1: Управление при кризи

ТК-83 още
Техническа редакция

Системи за непитейна вода на място. Част 2: Системи за използване на пречистени отпадъчни води

ТК-83 още
Техническа редакция

Отводнителни и канализационни системи извън сгради. Проектиране. Част 1: Принципи на трасето

ТК-83 още
Техническа редакция

Санитарни арматури. Основни изисквания за регулатори на дебита

ТК-83 още
Техническа редакция

Общи изисквания за елементи‚ използвани в тръбопроводи за канализационни системи

ТК-83 още

Мед и медни сплави. Пръти, тънки пръти и телове от мед за общи електротехнически цели

ТК-20 още

Бижутерия и благородни метали. Определяне съдържанието на злато. Купелационен метод (огнево оценяване) (ISO 11426:2021)

ТК-20 още