Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Включен в работната програма

Текстил и текстилни продукти. Част 1: Безопасност на детско облекло. Сигурност при прикрепване на прикачени съставни елементи към бебешки дрехи. Спецификация

ТК-44 още
Езикова и стилова редакция

Алуминий и алуминиеви сплави. Определяне на химичния състав на алуминий и алуминиеви сплави чрез оптична емисионна спектрометрия с искрово възбуждане

ТК-37 още
Езикова и стилова редакция

Инструменти за използване съвместно с неактивни хирургически импланти. Общи изисквания (ISO 16061:2021)

ТК-87 още
Езикова и стилова редакция

Стерилизация на продукти за здравеопазването. Микробиологични методи. Част 1: Определяне на популацията на микроорганизми в продуктите. Измемение 1 (ISO 11737-1:2018/Amd 1:2021)

ТК-87 още
Езикова и стилова редакция

Опаковки за окончателно стерилизиране на медицински изделия. Част 1: Изисквания за материали, стерилни преградни системи и системи за опаковане (ISO 11607-1:2019)

ТК-87 още

Защитно облекло за пожарникари. Лабораторни методи за изпитване и технически изисквания за защитно облекло за гасене на пожар в открита местност (ISO 15384:2018)

ТК-50 още
Езикова и стилова редакция

Защитно облекло за пожарникари. Изисквания за eксплоатационни показатели на защитно облекло за пожарогасене

ТК-50 още
Езикова и стилова редакция

Защитни ръкавици и други средства за защита на ръцете от термични рискове (топлина и/или огън)

ТК-50 още

Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на аеробната биологична активност. Част 1: Скорост на поглъщане на кислород (OUR)

ТК-63 още
Включен в работната програма

Безжичен пренос на енергия (WPT). Речник с термини (IEC 63006:2019)

ТК-47 още
Включен в работната програма

Електрически и електронни битови и офис устройства. Измерване на консумацията от захранващата мрежа при режим на готовност на периферни устройства

ТК-47 още
Включен в работната програма

Електрически и електронни битови и офис устройства. Измерване на консумацията от захранващата мрежа при режим на готовност на периферни устройства

ТК-47 още
Включен в работната програма

Звукови системи за спешни случаи

ТК-53 още
Включен в работната програма

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-4: Изисквания за комбинирани пасивни инфрачервени и микровълнови детектори

ТК-53 още
Езикова и стилова редакция

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 1: Изисквания за системите

ТК-53 още
Езикова и стилова редакция

Алармени системи. Комбинирани и интегрирани алармени системи. Част 1: Общи изисквания

ТК-53 още
Включен в работната програма

Сигурност и устойчивост. Речник (ISO 22300:2021)

ТК-102 още
Стандартизационна редакция

Сигурност и устойчивост. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Ръководство за прилагането на ISO 22301 (ISO 22313:2020)

ТК-102 още