Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Включен в работната програма

Велосипеди. Устройства за осветяване и светлоотражатели. Част 1: Устройства за осветяване и светлинна сигнализация

ТК-14 още
Стандартизационна редакция

Геотехнически изследвания и изпитвания. Изпитване на геотехнически конструкции. Част 10: Изпитване на пилоти: изпитване при ударно натоварване (ISO 22477-10:2016)

ТК-55 още
Езикова и стилова редакция

Геотехнически изследвания и изпитвания. Изпитване на геотехнически конструкции. Част 5: Изпитване на инжекционни анкери (ISO 22477-5:2018)

ТК-55 още
Езикова и стилова редакция

Железни руди. Определяне на съдържанието на влага в партида (ISO 3087:2020)

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Геотехнически мониторинг чрез полеви контролно-измервателни уреди. Част 4: Измерване на водно налягане в пори: Пиезометри (ISO 18674-4:2020)

ТК-55 още
Езикова и стилова редакция

Железни руди и директно редуцирано желязо. Определяне на зърнометричен състав чрез пресяване (ISO 4701:2019)

ТК-55 още
Езикова и стилова редакция

Железни руди. Процедури за вземане и подготовка на проби (ISO 3082:2017)

ТК-55 още
Стандартизационна редакция

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 11: Изпитвания за водопропускливост (ISO 17892-11:2019)

ТК-55 още
Изпратен до БИС ТК/БИС ТС

Естествени скални материали. Терминология

ТК-55 още
Езикова и стилова редакция

Анодиране на алуминий и неговите сплави. Определяне на сравнителната устойчивост на ултравиолетова светлина и на топлина на оцветени анодни оксидни покрития (ISO 6581:2018)

ТК-37 още
Езикова и стилова редакция

Анодиране на алуминий и неговите сплави. Определяне на електрическото пробивно напрежение (ISO 2376:2019)

ТК-37 още
Езикова и стилова редакция

Фероникел. Спецификация и изисквания за доставка (ISO 6501:2020)

ТК-20 още
Езикова и стилова редакция

Бижутерия и благородни метали. Благородни метали. Чистота на припои, използвани с бижутерски сплави от благородни метали (ISO 22764:2020)

ТК-20 още
Езикова и стилова редакция

Бижутерия и благородни метали. Спецификация за блокчета злато от 1 килограм (ISO 24018:2020)

ТК-20 още
Езикова и стилова редакция

Мед и медни сплави. Изпитване с вихрови токове върху външната повърхност на тънки пръти, пръти, кухи пръти и телове за откриване на дефекти чрез обкръжаваща изпитвателна намотка

ТК-20 още
Включен в работната програма

Сигурност и устойчивост. Управление при извънредни ситуации. Указания за оценяване на възможностите

ТК-102 още
Включен в работната програма

Текстил и текстилни продукти. Част 4: Безопасност на детско облекло. Сигурност при прикрепване на съставни елементи, с изключение на копчета и метални, механично прикрепени закопчалки. Метод за изпитване

ТК-44 още
Включен в работната програма

Текстил и текстилни продукти. Част 3: Безопасност на детско облекло. Сигурност при механично прикрепени метални закопчалки. Метод за изпитване

ТК-44 още