Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Включен в работната програма

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални приложения за пътнически и товаропътнически асансьори. Част 77: Асансьори, обект на сеизмични условия

ТК-66 още
Техническа редакция

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални приложения за пътнически и товаро-пътнически асансьори. Част 70: Достъпност до асансьори за хора, включително за хора с увреждания

ТК-66 още
Техническа редакция

Индикатори за тактилни повърхности на пътни настилки, произведени от бетон, глина и естествени скални материали

ТК-55 още

Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на устойчивостта на мрамор на циклично въздействие на топлина и влага

ТК-55 още
Езикова и стилова редакция

Кранове. Класификация. Част 1: Общи положения (ISO 4301-1:2016)

ТК-31 още
Техническа редакция

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Втулки и ухо с пресована втулка

ТК-31 още
Включен в работната програма

Безопасност на кранове. Общо проектиране. Част 2: Натоварвания

ТК-31 още

Авиационна и космическа техника. Квалификация и одобряване на персонала за изпитване без разрушаване

ТК-0/ПС-36 още
Езикова и стилова редакция

Безопасност при доставяне на питейна вода. Указания за управление на риск и кризи. Част 1: Управление при кризи

ТК-83 още
Езикова и стилова редакция

Анодиране на алуминий и алуминиеви сплави. Определяне на дебелината на анодното оксидно покритие. Измерване без разрушаване с помощта на микроскоп с двойно отражение (ISO 2128:2010)

ТК-37 още
Езикова и стилова редакция

Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани прецизни профили от сплави EN AW-6060 и EN AW-6063. Част 2: Допустими отклонения от размерите и формата

ТК-37 още
Езикова и стилова редакция

Ръководство за проектиране на механично закрепени покривни хидроизолационни системи

ТК-61 още
Езикова и стилова редакция

Алуминий и алуминиеви сплави. Отливки. Химичен състав и механични свойства

ТК-37 още
Езикова и стилова редакция

Алуминий и алуминиеви сплави. Блокове за претопяване от алуминиеви сплави. Спецификации

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Деформирани продукти и лети продукти. Специални изисквания за продукти, предназначени за производство на съоръжения под налягане

ТК-37 още
Техническа редакция

Съоръжения за плувни басейни. Част 3: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на отвори за пълнене и източване и водни/въздушни съоръжения за отдих, инсталирани в басейни за обществено ползване

ТК-88 още

Оборудване за детски площадки. Част 1: Отговори на искания за тълкуване на EN 1176:2017 и неговите части (2018-2019)

ТК-88 още

Проектиране на системи и разработване на програмно осигуряване (софтуер). Изисквания за качество на програмния продукт и тяхната оценка (SQuaRE). Общ промишлен формат (CIF) за ползваемост: доклад за нуждите на потребителя (ISO/IEC 25064:2013)

ТК-59 още