Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на аеробната биологична активност. Част 1: Скорост на поглъщане на кислород (OUR)

ТК-63 още

Минерални торове. Определяне на комплексообразуващи агенти в торове чрез хроматография. Част 2: Определяне на Fe хелати на о,о-EDDHA, о,о-EDDHMA и HBED или на количеството комплексообразуващи агенти чрез йонна хроматография

ТК-63 още
Превод

Минерални торове. Екстракция на водоразтворими микрохранителни вещества от минерални торове и отстраняване на органични съединения от екстракти на минерални торове

ТК-63 още
Включен в работната програма

Безжичен пренос на енергия (WPT). Речник с термини (IEC 63006:2019)

ТК-47 още
Включен в работната програма

Електрически и електронни битови и офис устройства. Измерване на консумацията от захранващата мрежа при режим на готовност на периферни устройства

ТК-47 още
Включен в работната програма

Електрически и електронни битови и офис устройства. Измерване на консумацията от захранващата мрежа при режим на готовност на периферни устройства

ТК-47 още
Включен в работната програма

Звукови системи за спешни случаи

ТК-53 още
Включен в работната програма

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-4: Изисквания за комбинирани пасивни инфрачервени и микровълнови детектори

ТК-53 още
Включен в работната програма

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 1: Изисквания за системите

ТК-53 още
Включен в работната програма

Алармени системи. Комбинирани и интегрирани алармени системи. Част 1: Общи изисквания

ТК-53 още
Включен в работната програма

Сигурност и устойчивост. Речник (ISO 22300:2021)

ТК-102 още

Сигурност и устойчивост. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Ръководство за прилагането на ISO 22301 (ISO 22313:2020)

ТК-102 още
Превод

Минерални торове. Определяне на перхлорат в минерални торове чрез йонна хpоматогpафия и установяване на проводимост (IC-DC)

ТК-63 още
Превод

Минерални торове. Определяне на бор в концентрации > 10 % чрез използване на ацидиметрично титруване

ТК-63 още
Езикова и стилова редакция

Етерично масло от лайка [Matricaria chamomilla L. syn. Сhamomilla recutita (L.) Rauschert] (ISO 19332:2020)

ТК-19 още
Езикова и стилова редакция

Eтерично масло от мандарина, италиански тип (Citrus reticulata Blanco) (ISO 3528:2012)

ТК-19 още
Езикова и стилова редакция

Повърхностноактивни вещества. Детергенти. Определяне на етилфенол етоксилати (ISO 21264:2019)

ТК-19 още
Езикова и стилова редакция

Повърхностноактивни вещества. Определяне съдържанието на свободен пропиленоксид в повърхностноактивни вещества с добавен пропиленоксид. Метод чрез газова хроматография (ISO 19619:2018)

ТК-19 още