Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Техническа редакция

Управление на риска. Речник (ISO 31073:2022)

ТК-34 още
Техническа редакция

Управление на организации. Указания (ISO 37000:2021)

ТК-34 още
Техническа редакция

Оценяване на съответствието. Речник относно компетентността на лица, участващи в сертификация на лица

ТК-34 още

Управление на проекти, програми и портфолио. Указания за управление на проекти

ТК-106 още

Управление на проекти, програми и портфолиа. Контекст и понятия (ISO 21500:2021)

ТК-106 още
Техническа редакция

Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация и сертификация на персонала по изпитване без разрушаване (ISO 9712:2021)

ТК-24 още

Офис мебели. Офис стол за работа. Част 1: Размери. Определяне на размерите

ТК-33 още
Техническа редакция

Щори и капаци. Топлинен и визуален комфорт. Технически характеристики и класификация

ТК-96 още
Техническа редакция

Окачени фасади. Определяне якостта на съединенията, подложени на срязване. Метод за изпитване и изисквания

ТК-96 още
Езикова и стилова редакция

Уплътнения на сгради и строителни съоръжения. Определяне свойствата на адхезия/кохезия при постоянна температура (ISO 9046:2021)

ТК-61 още
Включен в работната програма

Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих. Подвижни жилища. Изисквания за обитаване, свързани със здраве и безопасност

ТК-14 още
Езикова и стилова редакция

Величини и единици. Част 9: Физико-химия и молекулярна физика (ISO 80000-9:2019)

ТК-28 още

Величини и единици. Част 4: Механика (ISO 80000-4:2019)

ТК-28 още
Езикова и стилова редакция

Отводнителни и канализационни системи извън сгради. Помпени системи. Част 3: Вакуумни системи

ТК-83 още
Езикова и стилова редакция

Отводнителни и канализационни системи извън сгради. Помпени системи. Част 2: Напорни системи

ТК-83 още
Езикова и стилова редакция

Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 20: Ергономичен подход за достъпност в рамките на серията ISO 9241 (ISO 9241-20:2021)

ТК-59 още

Подвижни работни кули и кули за достъп от готови елементи. Част 1: Материали, размери, изчислителни натоварвания, изисквания за безопасност и експлоатационни изисквания

ТК-107 още
Езикова и стилова редакция

Медни и никелови сулфидни руди и концентрати. Определяне на общото съдържание на хлор. Метод на алкално стопяване и потенциометрично титриране (ISO 15661:2020)

ТК-55 още