Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Управление на проекти, програми и портфолиа. Контекст и понятия (ISO 21500:2021)

ТК-106 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация и сертификация на персонала по изпитване без разрушаване (ISO 9712:2021)

ТК-24 още

Офис мебели. Офис стол за работа. Част 1: Размери. Определяне на размерите

ТК-33 още

Подови настилки, изработени от недървесни материали. Характеристики, оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели и маркировката

ТК-33 още

Щори и капаци. Топлинен и визуален комфорт. Технически характеристики и класификация

ТК-96 още
Включен в работната програма

Окачени фасади. Определяне якостта на съединенията, подложени на срязване. Метод за изпитване и изисквания

ТК-96 още
Техническа редакция

Уплътнения на сгради и строителни съоръжения. Определяне свойствата на адхезия/кохезия при постоянна температура (ISO 9046:2021)

ТК-61 още
Техническа редакция

Определяне на устойчивостта на издуване на монтирани покривни глинени или бетонови керемиди. Метод за изпитване на покривната система

ТК-61 още
Езикова и стилова редакция

Енергийни характеристики на сгради. Външни климатични условия. Част 2: Обяснение и обосновка на ISO 52010-1 (ISO/TR 52010-2:2017)

ТК-61 още
Езикова и стилова редакция

Енергийни характеристики на сгради. Показатели за частични изисквания за енергийните характеристики на сгради, свързани с баланса на топлинна енергия и свойствата на сградата. Част 2: Обяснение и обосновка на ISO 52018-1 (ISO/TR 52018-2:2017)

ТК-61 още
Езикова и стилова редакция

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 5: Въжета от усукани снопчета (дилки) за асансьори

ТК-31 още
Езикова и стилова редакция

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Информация за използване и поддържане

ТК-31 още
Изпратен до БИС ТК/БИС ТС

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 9: Твърди кауши

ТК-31 още
Изпратен до БИС ТК/БИС ТС

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 7: Съединителна скоба със симетричен клин

ТК-31 още
Включен в работната програма

Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих. Подвижни жилища. Изисквания за обитаване, свързани със здраве и безопасност

ТК-14 още
Техническа редакция

Величини и единици. Част 9: Физико-химия и молекулярна физика (ISO 80000-9:2019)

ТК-28 още

Величини и единици. Част 4: Механика (ISO 80000-4:2019)

ТК-28 още
Изпратен до БИС ТК/БИС ТС

Статистически методи в управлението на процес. Възможности и изпълнение. Част 8: Машинна ефективност на производствен процес с много състояния (ISO 22514-8:2014)

ТК-12 още