Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Стандартизационна редакция

Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на поверителността. Управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27002:2022)

ТК-57 още
Езикова и стилова редакция

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 12: Определяне на чувствителността на асфалтово пробно тяло към вода

ТК-68 още
Техническа редакция

Материали за пътна маркировка. Изпитвания на открито

ТК-68 още
Техническа редакция

Материали за пътна маркировка. Светлоотразителни пътни кабари. Част 2: Полеви изпитвания

ТК-68 още
Техническа редакция

Контролери за светофарни уредби. Функционални изисквания за безопасност

ТК-68 още
Езикова и стилова редакция

Повърхностна обработка. Метод за изпитване. Част 3: Определяне на сцеплението на свързващото вещество с агрегатите чрез удар с плоча по метода на Vialit

ТК-68 още
Езикова и стилова редакция

Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 2: Визуално оценяване на дефекти

ТК-68 още
Езикова и стилова редакция

Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 1: Количества и точност на разстилане на свързващи вещества и фракции

ТК-68 още
Езикова и стилова редакция

Експлозивни атмосфери. Част 37: Неелектрически съоръжения за използване в експлозивни атмосфери. Неелектрически вид защита чрез безопасност на конструкцията "c", управление на източници на запалване "b", потапяне в течност "k" (ISO 80079-37:2016)

ТК-1 още
Техническа редакция

Автомобили за пожарогасителни и спасителни дейности. Част 1: Номенклатура и означения

ТК-1 още

Пожароизвестителни системи. Част 1: Въведение

ТК-1 още
Техническа редакция

Двойно действащи хидравлични спасителни инструменти за използване при пожар и при спасителни дейности. Изисквания за безопасност и за технически характеристики

ТК-1 още
Изпратен до БИС ТК/БИС ТС

Дървообработващи машини. Безопасност. Част 13: Многодискови циркуляри за надлъжно рязане с ръчно подаване и/или ръчно сваляне на обработения детайл (ISO19085-13:2020)

ТК-52 още
Приет от БИС ТК/БИС ТС

Методика за изпитване с високо напрежение. Част 1: Общи определения и изисквания за изпитване (IEC 60060-1:2010)

ТК-79 още
Включен в работната програма

Управление на риска. Речник (ISO 31073:2022)

ТК-34 още
Включен в работната програма

Управление на организации. Указания (ISO 37000:2021)

ТК-34 още
Включен в работната програма

Оценяване на съответствието. Речник относно компетентността на лица, участващи в сертификация на лица

ТК-34 още

Управление на проекти, програми и портфолио. Указания за управление на проекти

ТК-106 още