Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Лични предпазни средства за поддържане при работа и предотвратяване на падане от височина. Колани и предпазни въжета за поддържане и ограничаване при работа

ТК-50 още
Техническа редакция

Електромедицински апарати. Част 1-2: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики. Допълващ стандарт: Електромагнитни смущения. Изисквания и изпитвания (IEC 60601-1-2:2014/Amd.1:2020)

ТК-87 още
Техническа редакция

Електромедицински апарати. Част 1-2: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики. Допълващ стандарт: Електромагнитни смущения. Изисквания и изпитвания (IEC 60601-1-2:2014)

ТК-87 още
Езикова и стилова редакция

Клинично изпитване на медицински изделия върху хора. Добра клинична практика (ISO 14155:2020)

ТК-87 още
Включен в работната програма

Пътни превозни средства. Мотоциклети и мотопеди. Символи за органите за управление, за показващите уреди и сигналните устройства (ISO 6727:2021)

ТК-14 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи течности. Част 2: Изпитване на материали за изпитване с проникващи течности (ISO 3452-2:2021)

ТК-24 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи течности. Част 1: Общи принципи (ISO 3452-1:2021)

ТК-24 още

Безопасност на движението по пътищата. Добри практики за прилагане на управлението на безопасността при eжедневно пътуване (ISO 39002:2020)

ТК-97 още
Езикова и стилова редакция

Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия. Европейска визуална идентичност

ТК-89 още
Езикова и стилова редакция

Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия (ISO/PAS 5643:2021)

ТК-89 още
Техническа редакция

Системи за управление на съответствието. Изисквания с указания за използване (ISO 37301:2021)

ТК-34 още
Техническа редакция

Системи за управление на качеството. Указания за разработване на документирана информация (ISO 10013:2021)

ТК-34 още

Енергийни характеристики на сгради. Цялостна оценка на енергийните характеристики на сгради. Част 2: Обяснение и обосновка на ISO 52000-1 (ISO/TR 52000-2:2017)

ТК-61 още
Езикова и стилова редакция

Системи за непитейна вода на място. Част 1: Системи за използване на дъждовна вода

ТК-83 още
Приет от БИС ТК/БИС ТС

Отводнителни и канализационни системи извън сгради. Проектиране. Част 2: Хидравлично оразмеряване

ТК-83 още
Езикова и стилова редакция

Биологично оценяване на медицински изделия. Част 1: Оценяване и изпитване в рамките на процеса за управление на риска (ISO 10993-1:2018, включва коригирана версия 2018-10)

ТК-87 още
Езикова и стилова редакция

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 5: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество HFC 227ea (ISO 14520-9:2019, с промени)

ТК-1 още
Техническа редакция

Организация и дигитализация на информацията за сгради и строителни съоръжения, включително строително информационно моделиране (BIM). Управление на информацията чрез използване на строително информационно моделиране. Част 1: Понятия и принципи (ISO 19650-1:2018)

ТК-101 още