Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Включен в работната програма

Оценяване и усилване на съществуващи конструкции

ТК-56 още
Включен в работната програма

Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито

ТК-54 още
Включен в работната програма

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 2: Методи за определяне на устойчивост на раздробяване (дробимост)

ТК-5 още
Езикова и стилова редакция

Кафяви и лигнитни въглища. Определяне на летливи вещества в пробата за анализ. Част 1: Метод с две пещи (ISO 5071-1:2021)

ТК-51 още
Техническа редакция

Твърди минерални горива. Речник. Част 1: Терминология за преработване на въглища (ISO 1213-1:2020)

ТК-51 още
Езикова и стилова редакция

Кафяви и лигнитни въглища. Определяне на летливи вещества в проба за анализ: метод с една пещ (ISO 20360:2020)

ТК-51 още
Включен в работната програма

CEN/TC 125 още
Езикова и стилова редакция

Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови влагонепроницаеми мушами, включително пластмасови и каучукови мушами за подземни части на сгради. Определения и характеристики

ТК-61 още
Техническа редакция

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Нива на приемане при радиографично изпитване. Част 1: Стомана, никел, титан и техните сплави (ISO 10675-1:2021)

ТК-30 още
Езикова и стилова редакция

Опазване на културното наследство. Общи термини за описание на промени в обектите

ТК-94 още
Езикова и стилова редакция

Ергономия. Достъпен дизайн. Устни инструкции за потребителски продукти (ISO 24551:2019)

ТК-59 още
Техническа редакция

Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 1: Степен и точност на разстилане на свързващи вещества и фракции

ТК-68 още
Изпратен до БИС ТК/БИС ТС

Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на поверителността. Управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27002:2022)

ТК-57 още
Езикова и стилова редакция

Контролери за светофарни уредби. Функционални изисквания за безопасност

ТК-68 още
Стандартизационна редакция

Автомобили за пожарогасителни и спасителни дейности. Част 1: Номенклатура и означения

ТК-1 още
Техническа редакция

Пожароизвестителни системи. Част 1: Въведение

ТК-1 още
Езикова и стилова редакция

Двойно действащи хидравлични спасителни инструменти за използване при пожар и при спасителни дейности. Изисквания за безопасност и за технически характеристики

ТК-1 още
Приет от БИС ТК/БИС ТС

Методика за изпитване с високо напрежение. Част 1: Общи определения и изисквания за изпитване (IEC 60060-1:2010)

ТК-79 още