Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита от експлозия. Част 2: Основни положения и методология за мините

ТК-1 още
Приет от БИС ТК/БИС ТС

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 12: Определяне на границите на протичане и източване. Изменение 2 (ISO 17892-12:2018/Amd. 2:2022)

ТК-55 още
Приет от БИС ТК/БИС ТС

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 12: Определяне на границите на протичане и източване. Изменение 1 (ISO 17892-12:2018/Amd 1:2021)

ТК-55 още
Приет от БИС ТК/БИС ТС

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 1: Определяне съдържанието на вода. Изменение 1 (ISO 17892-1:2014/Amd 1:2022)

ТК-55 още
Езикова и стилова редакция

Твърди минерални горива. Определяне на съдържанието на хлор (ISO 18806:2019)

ТК-51 още
Езикова и стилова редакция

Кафяви и лигнитни въглища. Определяне на хуминови киселини (ISO 5073:2021)

ТК-51 още
Езикова и стилова редакция

Въглища и кокс. Ръчно вземане на проби (ISO 18283:2022)

ТК-51 още
Езикова и стилова редакция

Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на хигротермалното поведение на външни топлоизолационни комбинирани системи с мазилки (ETICS)

ТК-61 още
Езикова и стилова редакция

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран корк (ICB), произведени в заводски условия. Изисквания

ТК-61 още
Включен в работната програма

Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Конструктивно проектиране на дървено-бетонни композитни конструкции. Общи правила и правила за сгради

ТК-56 още
Включен в работната програма

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

ТК-56 още
Включен в работната програма

Устойчивост на сгради и строителни съоръжения. Шаблони с данни за използването на декларации за продукт по отношение на околната среда (EPD) за строителни продукти в строително-информационното моделиране (BIM) (ISO 22057:2022)

ТК-101 още
Включен в работната програма

Организация и дигитализация на информацията за сгради и строителни съоръжения, включително строително информационно моделиране (BIM). Управление на информацията чрез използване на строително информационно моделиране. Част 4: Oбмен на информация (ISO 19650-4:2022)

ТК-101 още
Техническа редакция

Ненагрявани съдове под налягане. Част 1: Общи положения

ТК-104 още
Включен в работната програма

CEN/TC 346 още

Метод за вземане на проби от изолационни течности (IEC 60475:2022)

ТК-67 още
Езикова и стилова редакция

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на склонността на утаяване на битумни емулсии

ТК-67 още
Езикова и стилова редакция

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне стойността на pH на битумни емулсии

ТК-67 още