Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Езикова и стилова редакция

Суров каучук. Определяне съдържанието на летливи вещества. Част 1: Метод с горещи валци и метод със сушилня (ISO 248-1:2021)

ТК-76 още
Езикова и стилова редакция

Вулканизиран каучук. Определяне на статичната адхезия към текстилен корд. Н-метод за изпитване с изскубване (ISO 4647:2021)

ТК-76 още
Включен в работната програма

Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на поверителността. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания (ISO/IEC 27001:2022)

ТК-57 още

Железопътна техника. Колооси и талиги. Част 1: Метод за проектиране на оси с външни шийки

ТК-70 още
Езикова и стилова редакция

Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 5: Пригодност за използване по предназначение на системата

ТК-81 още
Езикова и стилова редакция

Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 4: Вентили

ТК-81 още
Езикова и стилова редакция

Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 3: Свързващи части

ТК-81 още

Определяне на физичните и механичните свойства на стомани с използване на модели

ТК-17 още

Заварени стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 7: Тръби от неръждаема стомана

ТК-17 още

Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 5: Тръби от неръждаема стомана

ТК-17 още
Техническа редакция

Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от стомана. Част 3: Технически условия на доставка за високоякостни стомани, устойчиви на атмосферни влияния

ТК-17 още
Езикова и стилова редакция

Горещообработени конструкционни кухи профили от стомана. Част 3: Технически условия на доставка за високоякостни стомани, устойчиви на атмосферни влияния

ТК-17 още
Включен в работната програма

Системи за управление на качеството. Управление на промените в организацията. Процеси (ISO/TS 10020:2022)

ТК-34 още
Техническа редакция

Системи за управление на качеството. Управление на промените в организацията. Процеси (ISO/TS 10020:2022)

ТК-34 още
Езикова и стилова редакция

Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 2: Тръби

ТК-81 още
Езикова и стилова редакция

Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 1: Общи положения

ТК-81 още
Езикова и стилова редакция

Финансови услуги. Идентификатор на правен субект (LEI). Част 2: Приложение в цифрови сертификати (ISO 17442:2020)

ТК-84 още
Езикова и стилова редакция

Финансови услуги. Идентификатор на правен субект (LEI). Част 1: Присвояване (ISO 17442-1:2020)

ТК-84 още