Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък (ISO 9772:2012)

ТК-81 още
Включен в работната програма

Разпенени пластмаси. Определяне на характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък (ISO 9772:2020)

ТК-81 още
Техническа редакция

Термопластични тръбопроводни системи за подземни безнапорни приложения. Метод за изпитване на херметичност на съединения с еластомерен уплътнителен пръстен (ISO 13259:2020)

ТК-81 още
Включен в работната програма

Термопластични тръби. Определяне на свойствата при опън. Част 2: Тръби, произведени от непластифициран поливинихлорид (PVC-U), ориентиран непластифициран поливинихлорид (PVC-О), хлориран поливинихлорид (PVC-С) и удароустойчив поливинихлорид (PVC-NI) (ISO 6259-2:2020)

ТК-81 още
Изпратен до БИС ТК/БИС ТС

Пластмаси. Профили от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) за производство на прозорци и врати. Терминология за материали на базата на PVC

ТК-81 още
Изпратен до БИС ТК/БИС ТС

Профили от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) за производство на прозорци и врати. Класификация, изисквания и методи за изпитване. Част 1: Профили от PVC-U със светла повърхност без покритие

ТК-81 още
Включен в работната програма

Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Тръбопроводни системи от непластифициран полиамид (PA-U) със заварени и с механични съединения. Част 2: Тръби (ISO 16486-2:2020)

ТК-81 още
Езикова и стилова редакция

Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Тръбопроводни системи от непластифициран полиамид (PA-U) със заварени и с механични съединения. Част 1: Общи положения (ISO 16486-1:2020)

ТК-81 още
Изпратен до БИС ТК/БИС ТС

Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на рециклати от полиетилен (РЕ)

ТК-81 още
Езикова и стилова редакция

Управление на човешките ресурси. Показатели за измерване на професионалното здраве и безопасността (ISO/TS 24179:2020)

ТК-34 още

Управление на риска при пътуване. Указания за организациите (ISO 31030:2021)

ТК-34 още
Техническа редакция

Управление на качеството. Указания за статистически методи за ISO 9001:2015 (ISO 10017:2021)

ТК-34 още
Езикова и стилова редакция

Хартия, картон и влакнести полуфабрикати. Определяне на pH на водни извлеци. Част 2: Гореща екстракция (ISO 6588-2:2021)

ТК-73 още
Езикова и стилова редакция

Хартия, картон и влакнести полуфабрикати. Определяне на pH на водни извлеци. Част 1: Студена екстракция (ISO 6588-1:2021)

ТК-73 още

Общи изисквания за апарати за откриване на дъгово късо съединение (IEC 62606:2013, с промени + поправка 11-2013)

ТК-72 още
Техническа редакция

Електросъпротивителни системи за повърхностно нагряване за индустриални и търговски приложения. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC 62395-1:2013)

ТК-79 още
Езикова и стилова редакция

Медни, оловни, цинкови и никелови концентрати. Процедури за вземане на проби за определяне съдържанието на метал и влага (ISO 12743:2021)

ТК-55 още
Езикова и стилова редакция

Електромедицински апарати. Част 2-50: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на апарати за фототерапия на новородени (IEC 60601-2-50:2020)

ТК-87 още