Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Езикова и стилова редакция

Бетонни настилки. Част 1: Метод за изпитване за определяне на дебелината на бетонната настилка чрез геодезическа снимка

ТК-68 още
Езикова и стилова редакция

Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 44: Метод за изпитване за определяне на алфа коефициент на високодоменна шлака

ТК-68 още
Езикова и стилова редакция

Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 5: Лабораторни методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Вибрационна маса

ТК-68 още
Техническа редакция

Екипировка за алпинизъм и спортно катерене. Карабинери. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

ТК-88 още
Техническа редакция

Екипировка за алпинизъм. Макари. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

ТК-88 още
Приет от БИС ТК/БИС ТС

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 5: Въжета от усукани снопчета (дилки) за асансьори

ТК-31 още
Включен в работната програма

Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови влагонепроницаеми мушами, включително пластмасови и каучукови мушами за подземни части на сгради. Определения и характеристики

ТК-61 още
Включен в работната програма

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Нива на приемане при радиографично изпитване. Част 1: Стомана, никел, титан и техните сплави (ISO 10675-1:2021)

ТК-30 още
Езикова и стилова редакция

Основен стандарт за оценяване на място на облъчване на населението от радиочестотни електромагнитни полета в мястото на радиоразпръскване

ТК-75 още
Техническа редакция

Характеристики на повърхността на настилката за пътища и летища. Методи за изпитване. Част 7: Измерване на неравностите на повърхността на настилката: Измерване с лата

ТК-68 още
Езикова и стилова редакция

Метални материали. Изпитване на опън. Част 1: Метод за изпитване при стайна температура (ISO 6892-1:2019)

ЕРГ 9 още

Опазване на културното наследство. Общи термини за описание на промени в обектите

ТК-94 още
Езикова и стилова редакция

Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания (IEC 60079-0:2017)

ТК-38 още
Езикова и стилова редакция

Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 13: Определяне на устойчивост на удар, износване и корозия на органични покрития

ТК-4 още
Езикова и стилова редакция

Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 3: Определяне на носимоспособност за напречни сили на заваръчни шевове в готови армировъчни елементи във фугите на зидарията

ТК-4 още

Ергономия. Достъпен дизайн. Устни инструкции за потребителски продукти (ISO 24551:2019)

ТК-59 още
Техническа редакция

Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 1: Количества и точност на разстилане на свързващи вещества и фракции

ТК-68 още
Езикова и стилова редакция

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 40: Определяне на дрениращата способност на място

ТК-68 още