Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Железопътна техника. Колооси и талиги. Част 1: Метод за проектиране на оси с външни шийки

ТК-70 още

Определяне на физичните и механичните свойства на стомани с използване на модели

ТК-17 още

Заварени стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 7: Тръби от неръждаема стомана

ТК-17 още

Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 5: Тръби от неръждаема стомана

ТК-17 още
Техническа редакция

Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от стомана. Част 3: Технически условия на доставка за високоякостни стомани, устойчиви на атмосферни влияния

ТК-17 още
Езикова и стилова редакция

Системи за управление на качеството. Управление на промените в организацията. Процеси (ISO/TS 10020:2022)

ТК-34 още
Техническа редакция

Оценяване и усилване на съществуващи конструкции

ТК-56 още

Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито

ТК-54 още
Езикова и стилова редакция

Твърди минерални горива. Речник. Част 1: Терминология за преработване на въглища (ISO 1213-1:2020)

ТК-51 още
Включен в работната програма

CEN/TC 125 още
Техническа редакция

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Нива на приемане при радиографично изпитване. Част 1: Стомана, никел, титан и техните сплави (ISO 10675-1:2021)

ТК-30 още
Техническа редакция

Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 1: Степен и точност на разстилане на свързващи вещества и фракции

ТК-68 още
Стандартизационна редакция

Автомобили за пожарогасителни и спасителни дейности. Част 1: Номенклатура и означения

ТК-1 още
Стандартизационна редакция

Пожароизвестителни системи. Част 1: Въведение

ТК-1 още
Приет от БИС ТК/БИС ТС

Методика за изпитване с високо напрежение. Част 1: Общи определения и изисквания за изпитване (IEC 60060-1:2010)

ТК-79 още
Техническа редакция

Управление на организации. Указания (ISO 37000:2021)

ТК-34 още
Техническа редакция

Оценяване на съответствието. Речник относно компетентността на лица, участващи в сертификация на лица

ТК-34 още

Управление на проекти, програми и портфолио. Указания за управление на проекти

ТК-106 още