Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък (ISO 9772:2012)

ТК-81 още
Включен в работната програма

Разпенени пластмаси. Определяне на характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък (ISO 9772:2020)

ТК-81 още
Техническа редакция

Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи течности. Част 2: Изпитване на материали за изпитване с проникващи течности (ISO 3452-2:2021)

ТК-24 още
Техническа редакция

Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи течности. Част 1: Общи принципи (ISO 3452-1:2021)

ТК-24 още
Техническа редакция

Системи за управление на качеството. Указания за разработване на документирана информация (ISO 10013:2021)

ТК-34 още
Техническа редакция

Организация и дигитализация на информацията за сгради и строителни съоръжения, включително строително информационно моделиране (BIM). Управление на информацията чрез използване на строително информационно моделиране. Част 1: Понятия и принципи (ISO 19650-1:2018)

ТК-101 още
Включен в работната програма

Текстил и текстилни продукти. Част 4: Безопасност на детско облекло. Сигурност при прикрепване на съставни елементи, с изключение на копчета и метални, механично прикрепени закопчалки. Метод за изпитване

ТК-44 още
Включен в работната програма

Текстил и текстилни продукти. Част 3: Безопасност на детско облекло. Сигурност при механично прикрепени метални закопчалки. Метод за изпитване

ТК-44 още
Включен в работната програма

Текстил и текстилни продукти. Част 1: Безопасност на детско облекло. Сигурност при прикрепване на прикачени съставни елементи към бебешки дрехи. Спецификация

ТК-44 още
Езикова и стилова редакция

Защитно облекло за пожарникари. Лабораторни методи за изпитване и технически изисквания за защитно облекло за гасене на пожар в открита местност (ISO 15384:2018)

ТК-50 още
Включен в работната програма

Графични символи. Цветове за безопасност и знаци за безопасност. Регистрирани знаци за безопасност (ISO 7010:2019/Amd 1:2020)

ЕРГ 2 още
Включен в работната програма

Графични символи. Цветове за безопасност и знаци за безопасност. Регистрирани знаци за безопасност (ISO 7010:2019, коригирана версия 2020-06)

ЕРГ 2 още
Стандартизационна редакция

Техническа документация за продукт. Общи принципи за представяне. Част 100: Индекс (ISO 128-100:2020)

ЕРГ 2 още
Стандартизационна редакция

Техническа документация за продукт. Общи принципи за представяне. Част 1: Въведение и основни изисквания (ISO 128-1:2020)

ЕРГ 2 още
Техническа редакция

Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 2: Тръби от нелегирана и легирана стомана с определени свойства при повишена температура

ТК-17 още
Стандартизационна редакция

Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 1: Хоризонтални защитни прегради

ТК-1 още
Стандартизационна редакция

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 1: Проектиране, монтиране, контролиране и поддръжка

ТК-1 още

Твърди биогорива. Метод за определяне на поведението при стопяване на пепелта (ISO 21404:2020)

ТК-33 още