Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Включен в работната програма

Графични символи. Цветове за безопасност и знаци за безопасност. Регистрирани знаци за безопасност. Изменение 2 (ISO 7010:2019/Amd 2:2020)

ЕРГ 2 още
Включен в работната програма

Устойчиво строителство. Декларации за продукт по отношение на околната среда. Основни правила за категорията на строителни продукти

ТК-101 още
Включен в работната програма

Устойчиво строителство. Обща рамка за оценяване на сгради и строителни съоръжения

ТК-101 още
Включен в работната програма

Указания за прилагане на изисквания за обмен на информация (EIR) и BIM планове за изпълнение (BEP) на европейско ниво на базата на EN ISO 19650-1 и -2

ТК-101 още
Включен в работната програма

Устойчиво строителство. Допълнителни екологични категории и показатели. Обща информация и възможности. Оценка на възможността за допълване на екологичните категории и свързаните с тях показатели, както и изчислителни методи за оценяване на екологичните характеристики на сгради

ТК-101 още
Включен в работната програма

Строителни информационни модели. Наръчник за предоставяне на информация. Част 1: Методология и формат (ISO 29481-1:2016)

ТК-101 още
Включен в работната програма

Организация и дигитализация на информацията за сгради и строителни съоръжения, включително строително информационно моделиране (BIM). Управление на информацията чрез използване на строително информационно моделиране. Част 2: Фаза на доставка на активи (ISO 19650-2:2018)

ТК-101 още
Включен в работната програма

CEN/TC 250 още
Включен в работната програма

Стоманени статични системи за складиране. Регулируеми палетни стелажни системи. Принципи за изчисляване на конструкции

ТК-56 още
Включен в работната програма

CEN/TC 250 още
Включен в работната програма

CEN/TC 250 още
Техническа редакция

Техническа документация за продукт (TPD). Общи принципи за представяне. Част 3: Изгледи, сечения и разрези (ISO 128-3:2022)

ЕРГ 2 още
Техническа редакция

Техническа документация за продукт (TPD). Общи принципи за представяне. Част 2: Основни правила за линии (ISO 128-2:2022)

ЕРГ 2 още
Езикова и стилова редакция

Гуми и джанти за леки автомобили. Част 1: Гуми (метрични серии) (ISO 4000-1:2021)

ТК-76 още
Приет от БИС ТК/БИС ТС

Пластмасови тръбопроводни системи за напорно и безнапорно водоснабдяване, отводняване или канализация. Системи от усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP) (ISO 23856:2021)

ТК-81 още
Езикова и стилова редакция

Пластмаси. Контролиран цикъл на рециклиране на профили от PVC-U от врати и прозорци

ТК-81 още
Езикова и стилова редакция

Полиолефинови тръби за пренос на флуиди. Определяне устойчивостта за разпространение на пукнатини. Метод за изпитване на бавно разпространение на пукнатини в тръби с нарез (ISO 13479:2022)

ТК-81 още
Езикова и стилова редакция

Каучукови маркучи и комплектувани маркучи за пясък и пясъкоструйна обработка. Изисквания (ISO 3861:2021)

ТК-76 още