Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Езикова и стилова редакция

Сигурност и устойчивост. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Насоки за разработване на планове и процедури за непрекъснатост на дейността (ISO/TS 22332:2021)

ТК-102 още
Езикова и стилова редакция

Стандартизация и свързаните с нея дейности. Речник на общите термини (ISO/IEC Guide 2:2004)

ТК-34 още
Езикова и стилова редакция

Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени сигнали. Част 1: Общи изисквания относно системите за предаване на алармени сигнали

ТК-53 още

Заварени стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 1: Електрозаварени и заварени чрез електродъгово подфлюсово заваряване тръби от нелегирана стомана със специфицирани свойства при стайна температура

ТК-17 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Радиографично изпитване. Част 1: Технологии за изпитване посредством рентгеново и гама лъчение с използване на индустриални радиографични филми (ISO 17636-1:2022)

ТК-30 още

Изделия за отглеждане на малки деца. Колесни средства за придвижване на деца. Част 2: Колички за деца с тегло от 15 kg до 22 kg

ТК-98 още
Техническа редакция

Изделия за отглеждане на малки деца. Колесни средства за придвижване на деца. Част 1: Детски колички и кошчета за бебешки колички

ТК-98 още
Езикова и стилова редакция

Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на устойчивостта на натоварване от вятър на механично закрепени огъваеми мушами за покривна хидроизолация

ТК-61 още
Включен в работната програма

Алуминий и алуминиеви сплави. Деформирани продукти и лети продукти. Специални изисквания за продукти, предназначени за производство на съоръжения под налягане

CEN/TC 132 още
Гласуване в БИС ТК/БИС ТС

Настолни и преносими компютри. Измерване на потреблението на енергия (IEC 62623:2022)

ТК-47 още
Езикова и стилова редакция

Алармени системи. Системи и устройства за предаване на алармени сигнали. Част 3: Изисквания за приемопредавател в център за приемане на алармени сигнали (RCT)

ТК-53 още

Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-3: Изисквания за микровълнови детектори

ТК-53 още
Стандартизационна редакция

Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на неприкосновенността. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания (ISO/IEC 27001:2022)

ТК-57 още
Включен в работната програма

CEN/TC 161 още
Езикова и стилова редакция

Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на съпротивлението на изтръгване на дюбел от топлоизолационни продукти

ТК-61 още
Езикова и стилова редакция

Материали за пътна маркировка. Бои, студеновтвърдяващи се пластмаси и термопластични материали. Физични характеристики

ТК-68 още
Езикова и стилова редакция

Определяне на текстурата на настилката чрез повърхностни профили. Част 1: Определяне на средна дълбочина на профила (ISO 13473-1:2019, коригирана версия 2021-06)

ТК-68 още
Езикова и стилова редакция

Характеристики на повърхността на настилката за пътища и летища. Методи за изпитване. Част 5: Определяне на надлъжни индекси на неравности

ТК-68 още