Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Езикова и стилова редакция

Управление на иновации. Основни принципи и речник (ISO 56000:2020)

ЕРГ 10 още
Езикова и стилова редакция

Микробиология на хранителната верига. Подготовка на проби за изпитване, основна суспензия и десеткратни разреждания за микробиологично изпитване. Част 5: Специфични правила за подготовка на мляко и млечни продукти (ISO 6887-5:2020)

ТК-32 още
Включен в работната програма

Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито

ТК-54 още
Включен в работната програма

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 2: Методи за определяне на устойчивост на раздробяване (дробимост)

ТК-5 още
Езикова и стилова редакция

Леярство. Сферографитен чугун

ТК-17 още

Кафяви и лигнитни въглища. Определяне на летливи вещества в пробата за анализ. Част 1: Метод с две пещи (ISO 5071-1:2021)

ТК-51 още
Езикова и стилова редакция

Въглища и кокс. Елементен анализ (ISO 17247:2020)

ТК-51 още

Твърди минерални горива. Речник. Част 1: Терминология за преработване на въглища (ISO 1213-1:2020)

ТК-51 още

Кафяви и лигнитни въглища. Определяне на летливи вещества в проба за анализ: метод с една пещ (ISO 20360:2020)

ТК-51 още
Езикова и стилова редакция

Въглища и кокс. Определяне на хлор чрез използване смес на Eschka (ISO 587:2020)

ТК-51 още
Включен в работната програма

CEN/TC 125 още
Езикова и стилова редакция

Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за изпитване на устойчивост срещу кражба с взлом. Сейф - шкафове

ТК-53 още
Стандартизационна редакция

Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 8: Визуална оценка на дефектите

ТК-68 още
Стандартизационна редакция

Акустика. Измерване на влиянието на пътната повърхност върху шума от движението. Част 1: Статистически метод посредством преминаване (ISO 11819-1:1997)

ТК-68 още
Стандартизационна редакция

Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 7: Изпитване за износване при триене

ТК-68 още
Стандартизационна редакция

Материали за запълване и уплътняване на фуги. Методи за изпитване на готови материали за уплътняване на фуги

ТК-68 още
Езикова и стилова редакция

Бетонни настилки. Част 2: Метод за изпитване за определяне на свързването между два пласта

ТК-68 още
Езикова и стилова редакция

Бетонни настилки. Част 1: Метод за изпитване за определяне на дебелината на бетонната настилка чрез геодезическа снимка

ТК-68 още