Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Стандартизационна редакция

Геотехнически изследвания и изпитвания. Изпитване на геотехнически конструкции. Част 4: Изпитване на пилоти: изпитване с динамично натоварване (ISO 22477-4:2018)

ТК-55 още

Профили от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) за производство на прозорци и врати. Класификация, изисквания и методи за изпитване. Част 1: Профили от PVC-U със светла повърхност без покритие

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Тръбопроводни системи от непластифициран полиамид (PA-U) със заварени и с механични съединения. Част 3: Свързващи части (ISO 16486-3:2020)

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Тръбопроводни системи от непластифициран полиамид (PA-U) със заварени и с механични съединения. Част 2: Тръби (ISO 16486-2:2020)

ТК-81 още
Техническа редакция

Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура). Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и за системата

ТК-81 още
Изпратен до БИС ТК/БИС ТС

Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 5: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въртележки

ТК-88 още

Медни, оловни, цинкови и никелови концентрати. Процедури на вземане на проби за определяне съдържанието на метал и влага (ISO 12743:2018)

ТК-55 още
Езикова и стилова редакция

Информация и документация. Множество от елементи на метаданни DUBLIN CORE. Част 2: Характеристики и класове на DCMI (ISO 15836-2:2019)

ТК-16 още

Термопластични тръби. Определяне на свойствата при опън. Част 2: Тръби, произведени от непластифициран поливинихлорид (PVC-U), ориентиран непластифициран поливинихлорид (PVC-О), хлориран поливинихлорид (PVC-С) и удароустойчив поливинихлорид (PVC-NI) (ISO 6259-2:2020)

ТК-81 още

Термопластични тръби. Определяне на свойствата при опън. Част 2: Тръби, произведени от непластифициран поливинихлорид (PVC-U), ориентиран непластифициран поливинихлорид (PVC-О), хлориран поливинихлорид (PVC-С) и удароустойчив поливинихлорид (PVC-NI) (ISO 6259-2:2020)

ТК-81 още

Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък (ISO 9772:2012)

ТК-81 още
Включен в работната програма

Разпенени пластмаси. Определяне на характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък (ISO 9772:2020)

ТК-81 още
Включен в работната програма

Термопластични тръбопроводни системи за подземни безнапорни приложения. Метод за изпитване на херметичност на съединения с еластомерен уплътнителен пръстен (ISO 13259:2020)

ТК-81 още
Включен в работната програма

Термопластични тръби. Определяне на свойствата при опън. Част 2: Тръби, произведени от непластифициран поливинихлорид (PVC-U), ориентиран непластифициран поливинихлорид (PVC-О), хлориран поливинихлорид (PVC-С) и удароустойчив поливинихлорид (PVC-NI) (ISO 6259-2:2020)

ТК-81 още

Пластмаси. Профили от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) за производство на прозорци и врати. Терминология за материали на базата на PVC

ТК-81 още
Техническа редакция

Профили от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) за производство на прозорци и врати. Класификация, изисквания и методи за изпитване. Част 1: Профили от PVC-U със светла повърхност без покритие

ТК-81 още
Включен в работната програма

Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Тръбопроводни системи от непластифициран полиамид (PA-U) със заварени и с механични съединения. Част 2: Тръби (ISO 16486-2:2020)

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Тръбопроводни системи от непластифициран полиамид (PA-U) със заварени и с механични съединения. Част 1: Общи положения (ISO 16486-1:2020)

ТК-81 още