Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 1: Количества и точност на разстилане на свързващи вещества и фракции

ТК-68 още
Езикова и стилова редакция

Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част 3: Електродъгово заваряване на корозионноустойчиви стомани

ТК-30 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 40: Определяне на дрениращата способност на място

ТК-68 още

Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на поверителността. Управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27002:2022)

ТК-57 още

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 12: Определяне на чувствителността на асфалтово пробно тяло към вода

ТК-68 още

Материали за пътна маркировка. Изпитвания на открито

ТК-68 още

Материали за пътна маркировка. Светлоотразителни пътни кабари. Част 2: Полеви изпитвания

ТК-68 още

Контролери за светофарни уредби. Функционални изисквания за безопасност

ТК-68 още

Повърхностна обработка. Метод за изпитване. Част 3: Определяне на сцеплението на свързващото вещество с агрегатите чрез удар с плоча по метода на Vialit

ТК-68 още

Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 2: Визуално оценяване на дефекти

ТК-68 още

Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 1: Количества и точност на разстилане на свързващи вещества и фракции

ТК-68 още
Езикова и стилова редакция

Силови трансформатори. Допълнителни европейски изисквания. Част 1-2: Обща част. Оценяване на енергийните характеристики

ТК-79 още
Езикова и стилова редакция

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 14: Съдържание на вода

ТК-68 още
Изпратен до БИС ТК/БИС ТС

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-46: Защита за безопасност. Разделяне и превключване

ТК-49 още
Езикова и стилова редакция

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 11: Определяне на сцеплението между скалния материал и битума

ТК-68 още
Езикова и стилова редакция

Вертикални пътни знаци. Пътни знаци с променящи се съобщения

ТК-68 още
Езикова и стилова редакция

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 1: Съдържание на разтворимо свързващо вещество

ТК-68 още

Експлозивни атмосфери. Част 37: Неелектрически съоръжения за използване в експлозивни атмосфери. Неелектрически вид защита чрез безопасност на конструкцията "c", управление на източници на запалване "b", потапяне в течност "k" (ISO 80079-37:2016)

ТК-1 още