Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Биологично оценяване на медицински изделия. Част 1: Оценяване и изпитване в рамките на процеса за управление на риска (ISO 10993-1:2018, включва коригирана версия 2018-10)

ТК-87 още
Езикова и стилова редакция

Силови трансформатори. Допълнителни изисквания за Европа. Част 3-1: Големи силови трансформатори. Общи изисквания

ТК-79 още
Езикова и стилова редакция

Силови трансформатори. Допълнителни изисквания за Европа. Част 2-1: Средни силови трансформатори. Общи изисквания

ТК-79 още
Езикова и стилова редакция

Силови трансформатори. Допълнителни изисквания за Европа Част 1: Обща част. Общи изисквания

ТК-79 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 5: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество HFC 227ea (ISO 14520-9:2019, с промени)

ТК-1 още
Техническа редакция

Организация и дигитализация на информацията за сгради и строителни съоръжения, включително строително информационно моделиране (BIM). Управление на информацията чрез използване на строително информационно моделиране. Част 1: Понятия и принципи (ISO 19650-1:2018)

ТК-101 още
Езикова и стилова редакция

Съединители за флуиди с общо предназначение и за задвижващи флуиди. Отвори и присъединителни краища с резби по ISO 228-1, уплътнени с еластомер или метал-метал. Част 4: Присъединителни краища само за обща употреба с уплътнение метал-метал (тип В) (ISO 1179-4:2007)

ТК-17 още
Езикова и стилова редакция

Съединители за флуиди с общо предназначение и за задвижващи флуиди. Отвори и присъединителни краища с резби по ISO 228-1, уплътнени с еластомер или метал-метал. Част 3: Присъединителни краища за лек режим (L серия) с уплътнение от О-пръстен със задържащ пръстен (тип G и H) (ISO 1179-3:2007)

ТК-17 още
Езикова и стилова редакция

Съединители за флуиди с общо предназначение и за задвижващи флуиди. Отвори и присъединителни краища с резби съгласно ISO 228-1, уплътнени с еластомер или метал с метал. Част 2: Присъединителни краища за тежък режим (S серия) и за лек режим (L серия) с уплътнение от еластомер (тип E) (ISO 1179-2:2013)

ТК-17 още
Езикова и стилова редакция

Съединители за флуиди с общо предназначение и за задвижващи флуиди. Отвори и присъединителни краища с резби съгласно ISO 228-1, уплътнени с еластомер или метал с метал. Част 1: Отвори с резба (ISO 1179-1:2013)

ТК-17 още
Включен в работната програма

Велосипеди. Устройства за осветяване и светлоотражатели. Част 1: Устройства за осветяване и светлинна сигнализация

ТК-14 още
Включен в работната програма

Цимент. Изпитване на годността във връзка със сулфатоустойчивостта. Доклад за състоянието на техниката

ТК-4 още
Включен в работната програма

Геотехнически изследвания и изпитвания. Изпитване на геотехнически конструкции. Част 10: Изпитване на пилоти: изпитване при ударно натоварване (ISO 22477-10:2016)

ТК-55 още
Включен в работната програма

Геотехнически изследвания и изпитвания. Изпитване на геотехнически конструкции. Част 5: Изпитване на инжекционни анкери (ISO 22477-5:2018)

ТК-55 още

Медни, оловни, цинкови и никелови концентрати. Процедури на вземане на проби за определяне съдържанието на метал и влага (ISO 12743:2018)

ТК-55 още

Железни руди. Определяне на съдържанието на влага в партида (ISO 3087:2020)

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Геотехнически мониторинг чрез полеви контролно-измервателни уреди. Част 4: Измерване на водно налягане в пори: Пиезометри (ISO 18674-4:2020)

ТК-55 още

Железни руди и директно редуцирано желязо. Определяне на зърнометричен състав чрез пресяване (ISO 4701:2019)

ТК-55 още