Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Включен в работната програма

CEN/TC 161 още
Езикова и стилова редакция

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Методи за изпитване. Определяне на устойчивост на карбонизация

ТК-5 още
Включен в работната програма

Маркиране на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) относно разделното събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

ТК-103 още

Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на съпротивлението на изтръгване на дюбел от топлоизолационни продукти

ТК-61 още

Уплътнители в сгради и строителни съоръжения. Определяне на съпротивлението на натиск (ISO 11432:2021)

ТК-61 още
Гласуване в БИС ТК/БИС ТС

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 48: Връзка между пластовете

ТК-68 още
Гласуване в БИС ТК/БИС ТС

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 37: Изпитване с горещ пясък за определяне адхезията на свързващото вещество върху предварително обвити минерални фракции за горещо валиран асфалтобетон (HRA)

ТК-68 още

Материали за пътна маркировка. Бои, студеновтвърдяващи се пластмаси и термопластични материали. Физични характеристики

ТК-68 още

Определяне на текстурата на настилката чрез повърхностни профили. Част 1: Определяне на средна дълбочина на профила (ISO 13473-1:2019, коригирана версия 2021-06)

ТК-68 още

Характеристики на повърхността на настилката за пътища и летища. Методи за изпитване. Част 5: Определяне на надлъжни индекси на неравности

ТК-68 още
Техническа редакция

Системи за управление на дим и топлина. Част 13: Системи за диференциално налягане (PDS). Методи за проектиране и изчисляване, монтаж, изпитване за приемане, рутинно изпитване и поддържане

ТК-1 още

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита от експлозия. Част 2: Основни положения и методология за мините

ТК-1 още

Железни руди. Определяне на общото съдържание на желязо с помощта на метода на фотометрично титриране с EDTA. Част 1: Метод на микровълново разтваряне (ISO 21826-1:2022)

ТК-55 още

Медни, оловни и цинкови сулфидни концентрати. Определяне на границите на влажност при транспортиране. Метод за определяне на разстилането чрез стръскване (ISO 12742:2020)

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 12: Определяне на границите на протичане и източване. Изменение 2 (ISO 17892-12:2018/Amd. 2:2022)

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 12: Определяне на границите на протичане и източване. Изменение 1 (ISO 17892-12:2018/Amd 1:2021)

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 1: Определяне съдържанието на вода. Изменение 1 (ISO 17892-1:2014/Amd 1:2022)

ТК-55 още

Твърди минерални горива. Определяне на съдържанието на хлор (ISO 18806:2019)

ТК-51 още