Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 933-5:2022

Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 5: Определяне на процентното съдържание на натрошени зърна в едри и нефракционирани естествени скални материали

23.10.2023 г.

Главна информация

Издаден   23.10.2023 г.

английски

22

ТК-5

Жизнен цикъл

 
1. Включен в работната програма
 
2. Превод
 
3. Техническа редакция
 
4. Стандартизационна редакция
 
5. Гласуване в БИС ТК/БИС ТС
 
6. Приет от БИС ТК/БИС ТС
 
7. Езикова и стилова редакция
 
8. Издаден

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи **40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти**. Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап **30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване**. Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход