Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проект на Стратегия за европейската система за стандартизация до 2020 г.

**Проект на Стратегия за европейската система за стандартизация до 2020 г.**
Европейските организации по стандартизация (CEN и CENELEC) разработиха документ, съдържащ стратегически цели за европейската система за стандартизация до 2020 г. В него са отразени основните коментари, получени по време на срещата на членовете на европейските организации по стандартизация, провела се през м. януари, получените коментари от европейските партньори, и както и предложенията от съвместната среща на групите по разработване на политики на CEN и CENELEC, състояла се на 8 март. В преработения проект са включени и коментарите в резултат от проведените дискусии с ETSI.
В документа са отразени амбициите на CEN и CENELEC до 2020 г. и мерките на най-високо равнище за постигане на стратегическите цели на европейската система за стандартизация. В окончателния документ ще бъдат взети под внимание всички коментари от националните членове на CEN и CENELEC по време на партньорския семинар.
Намерението на европейските организации по стандартизация е в рамките на Генералните асамблеи през м. юни да се представят за обсъждане проект на план за изпълнение на CEN и проект на план за изпълнение на CENELEC. Тези проекти ще допълнят общата стратегия за 2020 г., давайки по-ясна представа какво точно представляват целите. Групите по разработване на политики на CEN и CENELEC ще разработят самостоятелно този първи проект преди м. май.
Препоръката на CEN и CENELEC е да се направи допитване относно предложения документ на национално ниво, като крайният срок за предоставяне на коментари е **15 април 2012**.
Този проект е изпратен и до асоциираните членове, оказали съдействие при разработването му, и до всички заинтересовани страни на европейско ниво, включително и до структурите на Европейската комисия (Съвместен изследователски център, ГД „Предприятия и промишленост”, ГД „Енергетика”) и до Европейския парламент.
Целта е получените становища да се обсъдят на съвместната среща на CEN CACC POL и CENELEC WG POL **на 29 април 2012 г.**, да се прецизира проектът и подготви окончателна версия на Стратегията 2020 г., която ще бъде разпространена до Генералните асамблеи през м. юни тази година.
С текста на **Стратегията за европейската система за стандартизация до 2020 г.** може да се запознаете [**тук**](/images/upload/Novini/CEN_CLC_strategy_2020_Draft.pdf).
Мнения и коментари може да изпращате на електронната поща:[** standards****@****bds****-****bg****.****org**](mailto:standards@bds-bg.org) **до 15.04.2012.**