Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Продукти

Разпространение и продажба на стандарти

Българският институт за стандартизация има изключителното право да издава, възпроизвежда, разпространява и продава българските стандарти и българските стандартизационни документи

Продажба на стандарти

Търсене и закупуване на стандарти

Инструкция за пазаруване

Информация за това как да закупите желан от Вас стандарт може да намерите тук.

Колекции от стандарти

Българският институт за стандартизация предлага колекции стандарти на различни тематики

Други издания

Българският институт за стандартизация предлага някои специализирани издания

Официален бюлетин

Българският институт за стандартизация издава официален бюлетин, в който се публикува ежемесечно информация за всички стандартизационни процеси.

Онлайн списание „БДС Компас”

Списание “БДС Компас” – издание за новостите в стандартизацията. Адресирано е към потребители, производители, органи за контрол, образователни институции и др. Темите от списанието засягат всички области на икономиката.

Информационен бюлетин на БИС

Информационният бюлетин е безплатно издание на БИС и съдържа актуална информация в областта на стандартите и стандартизацията.

Национални приложения към Еврокодове

Националните приложения на Еврокодовете само на български език се предоствят безплатно съгласно Наредба № РД-02-20-19 на МРРБ.