Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Приет е Регламентът за европейската стандартизация

**Приет е Регламентът за европейската стандартизация**
На заседание на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. с 639 гласа „за” окончателно бе приет текстът на законодателния акт, регламентиращ европейската стандартизационна система. С новия документ се полагат правила за сътрудничество между различните участници в процеса по стандартизация на национално и европейско ниво (националните и европейските органи по стандартизация и Европейската комисия). Целта е осигуряване на ясно разпределяне на отговорностите, избягване на административни пречки и предотвратяване появата на несъвместими и противоречащи стандарти.
В новия регламент се подчертава, че европейската стандартизация „спомага за повишаване на конкурентоспособността на предприятията чрез улесняване на свободното движение на стоки и услуги, технологично развитие и иновации”. Признава се също и ролята на европейската стандартизация за укрепване на конкурентоспособността на европейската индустрия в глобален аспект особено в светлината на сътрудничеството с международните органи по стандартизация. В документа се признава също и ролята на националните органи по стандартизация в рамките на европейската стандартизационна система. Особено внимание се отделя и на важността от привличането в дейността по стандартизация на всички заинтересовани, в т. ч. обществените органи, малките и средните предприятия, организациите, представляващи социални интереси и интереси на потребители, работодатели и организации за околната среда.
След приемането на Регламента от Европейския парламент предстои официалното му одобряване от министрите на 27-те държави, членки на ЕС, което е включено в следващото заседание на Съвета на ЕС, насрочено за 10-11 октомври 2012 г. в Люксембург.
Регламентът за европейската стандартизация е първият одобрен законодателен документ в рамките на Акта за единния пазар и влиза в сила на 1 януари 2013 г.

Към документа