Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Превод на европейски стандарти на български език - 2015 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА,
ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗОП (ОТМ.), С ПРЕДМЕТ:
Превод на европейски стандарти на български език

  1. Публична покана
  2. Техническа спецификация
  3. Методика за оценка на оферти
  4. Документация-образци
  5. Проект на договора
  6. Протокол за разглеждане на офертите
  7. Договор
  8. Констативен протокол от 11.07.2016 г. към Договор
  9. Извършени плащания по Договор № БИС-СД-14/13.10.2015 г.