Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предстоящи проекти на национални приложения

Поради необходимост от актуализация на национални приложения към нови издания на европейски стандарти, както и поради необходимост от разработване на национални приложения към европейски стандарти, към които не са разработвани такива, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) възложи на БИС изпълнение на обществена поръчка за разработване на национални приложения към европейски стандарти.

В тази връзка техническите комитети на БИС приеха да извършат анализ на стандартите от базата данни на БИС в областта на строителството, строителните конструкции и материали, както и в областите, свързани със строителство. Въз основа на този анализ ще бъде изготвено предложение за актуализация и/или разработване на национални приложения към европейски стандарти.

След одобрение от страна на МРРБ предложените теми ще бъдат включени в работните програми на техническите комитети съгласно договор №РД-02-29-184/13.09.2021 г., сключен между възложителя МРРБ и изпълнителя БИС.