Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение за промяна на БДС 15:2010 "Българско бяло саламурено сирене"

На 25.07.2013 г. в Българския институт за стандартизация (БИС) се проведе първата среща на целевата работната група към БИС/ТК 32 ''Селскостопански и хранителни продукти” за промяна на националния стандарт БДС 15:2010 ''Българско бяло саламурено сирене'' по предложение на Асоциацията на млекопреработвателите в България (АМБ).
В срещата взеха участие изпълнителният директор на БИС г-жа Ирен Дабижева, ръководителите и активните членове на работните групи при разработване на трите национални стандарта за млечни продукти **-** доц. д-р Росица Еникова, ръководител на работната група за разработване на БДС 12:2010 ''Българско кисело мляко'' и председател на ТК 32 ''Селскостопански и хранителни продукти'', проф. Желязко Симов, представител на Националната асоциация на млекопреработвателите (НАМ), чл.-кор. проф. Мария Балтаджиева, председател на целевата работна група за промяна на БДС 15:2010, и проф. двм Георги Славчев, който е участник и в трите работни групи. Участваха още експерти от Националния център за обществено здраве и анализи при Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и храните, Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ при Министерството на икономиката, Българската агенция за безопасност на храните, Института по криобиология и хранителни технологии, Националния център по безопасност на храните при Националния диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт – София, научни специалисти и преподаватели от Университета по хранителни технологии – Пловдив, инженер-технолози на основните млекопреработвателни фирми: ''Ел Би Булгарикум'' ЕАД, "Димитър Маджаров – 2" ЕООД, ‘’Бор-Чвор’’ ЕООД, представители на Асоциацията на млекопреработвателите в България (инж. Димитър Зоров, председател на УС на АМБ, и д-р Асен Желязков, изпълнителен директор на АМБ).
АМБ предлага да отпадне горната граница от 270 градуса по Тörner за физикохимичния показател киселинност при зрялото сирене. Нормата на киселинност при зрялото сирене е от 200 градуса по Тörner до 270 градуса по Тörner.
Тъй като повечето от участниците изразиха мнение, че липсват достатъчно данни и аргументи, беше взето решение до 15.09.2013 г. да се съберат възможно най-пълни данни от протоколите на акредитирани лаборатории и неакредитирани производствени лаборатории на регистрирани производители на сирене по БДС 15:2010 ''Българско бяло саламурено сирене''.

Следващата работна среща на целевата работна група е планирана за месец септември.