Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение за отмяна на български стандарти - БДС 12:2010 Българско кисело мляко и БДС 15:2010 Българско бяло саламурено сирене

В Българския институт за стандартизация се получи писмо от Министерството на земеделието и храните за отмяна на национални стандарти БДС 12:2010 Българско кисело мляко и БДС 15:2010 Българско бяло саламурено сирене.

Обосновка за това предложение е вписването на продукти с наименования Българско кисело мляко и Българско бяло саламурено сирене в Европейския регистър за защитените наименования за произход, които съвпадат със заглавията на стандартите.

Съгласно Регламент (ЕС) 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни е забранено използването на регистрираното наименование по отношение на продукти, които не попадат в обхвата на регистрацията, в случай че тези продукти са сходни с продуктите, регистрирани под това наименование, както и всяко друго фалшиво или подвеждащо означение по отношение на потеклото, произхода, естеството или съществените качества на продукта.

Паралелната употреба на защитено наименование за произход и национален стандарт БДС с идентично наименование пряко противоречи и нарушава горецитираната разпоредба на Регламент (ЕС) 1151/2012.

С пълния текст на писмото от МЗХ може да се запознаете в прикачения файл по-долу.

В тази връзка и съгласно Вътрешните правила на БИС, и процедурите от Системата за управление на качеството, БИС обявява обществено допитване за отмяна (етап 95.20) на стандартите БДС 12:2010 Българско кисело мляко и БДС 15:2010 Българско бяло саламурено сирене.

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 12.12.2023 г. на главен експерт Мария Христова-Шипочка, на имейл maria.hristova@bds-bg.org, или чрез интернет страницата на БИС посредством създаден профил.

Българско кисело мляко

95.20 Начало на гласуване за отмяна

ТК-32 още

Българско бяло саламурено сирене

95.20 Начало на гласуване за отмяна

ТК-32 още