Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет Управление и съхранение на цифрово съдържание

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет

Управление и съхранение на цифрово съдържание

В Центъра за управление на CEN е постъпило предложение от AFNOR (Националния орган за стандартизация на Франция) за създаване на нов технически комитет Управление и съхранение на цифрово съдържание (Management and preservation of digital content).

Обхват: Стандартизация на процесите в областта на дългосрочното съхранение на цифрово съдържание, обхващащо всички функционални, оперативни и технически аспекти: Това включва:

От обхвата се изключва:

Цел и обосновка на предложението

Архивирането на електронно съдържание, което се отнася за дългосрочно съхранение и управление на цифрови документи и данни, е от голямо значение за всички организации, независимо от тяхното естество. Цифровото съхранение позволява на организациите да контролират своето съдържание при определяне на подходящо ниво на поверителност и съответните условия на съхранение (включително конкретен период от време за запазване на обработката на данните) и да съхраняват информация къде това съдържание се намира физически. Това също им позволява да идентифицират и да защитават поверителната и стратегическата си информация.

Започвайки от създаването на съдържание, процесът на дългосрочно съхранение и управление на цифровото съдържание позволява на организациите да имат капацитета да използват това съдържание, както е необходимо през целия му жизнен цикъл. Във време, когато е необходимо повече доверие в цифровия пазар, и когато информацията трябва да се контролира съгласно ценностите, принципите и разпоредбите на ЕС, електронното съхранение е от решаващо значение. Под съхранение на данни се имат предвид всички внедрени методи за физическо съхранение, защита, възстановяване, проследяване, прехвърляне и, като крайна стъпка, изхвърляне и унищожаване на архивираното цифрово съдържание.

Оперативната съвместимост е друга важна и необходима характеристика на цифровото съхранение. Различните технологични решения трябва да бъдат оперативно съвместими, като се използват протоколи за обмен на данни, които позволяват споделяне и разпространение на данни. Оперативната съвместимост също така подпомага избора на потребителите и здравословната конкуренция между доставчиците.

Предизвикателства по отношение на регламентите на ЕС

На европейско ниво в тази област има два основни регламента:

Предложение за основна работна програма

Работната програма ще се съсредоточи върху разработването на европейски стандарти, отговарящи на специфичните потребности, свързани с Европейските директиви. На първо място работната програма ще включва спецификации относно проектирането и експлоатацията на информационните системи за съхранение на електронна информация.

Основната работна програма ще включва също следните точки:

Всеки заинтересован може да представи мнение по предложението до 28.10.2020 г. на електронната поща на Поля Велинова: polya.velinova@bds-bg.org, тел. +359 2 81 74 548.

Оригиналът на предложението може да намерите тук.