Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на CEN за разработване на европейски стандарт "Услуги, предоставяни от лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия"

**Предложение на CEN за разработване на европейски стандарт „Услуги, предоставяни от лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия”**
Българският институт за стандартизация (БИС) представя предложение за разработване на европейски стандарт в областта на медицински услуги, предоставяни от лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия.
По предложение на Австрийския институт за стандартизация (ASI) националните членове на Европейския комитет за стандартизация (CEN) правят допитване до всички заинтересовани страни на национално ниво относно необходимостта от създаването на проектен комитет за разработване на европейски стандарт в областта на услуги, предоставяни от лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия.
Хомеопатията е част от медицината, за практикуването на която се изисква отделна квалификация в допълнение към медицинското образование. Лекари, притежаващи допълнителна квалификация по хомеопатия, практикуват в цяла Европа. Въпреки това, липсват общи стандарти по отношение на образованието, обучението и практиката в областта на хомеопатичната медицина в Европа. В някои страни-членки на ЕС съществуват и различия сред практикуващите лекари, притежаващи допълнителна квалификация по хомеопатия.
В тази връзка Европейският комитет по хомеопатия заедно с националния орган за стандартизация на Австрия внесе предложение за разработване на европейски стандарт, който да съдържа минимални изисквания, свързани с предоставянето на хомеопатични медицински услуги, както и изисквания относно компетентността и обучението на лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия.
Становище по целесъобразността от създаване на европейски проектен комитет и разработване на европейски стандарт „Услуги, предоставяни от лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия” може да изпращате най-късно **до 01.07.2013 г.** на e-mail: [**Kamelia.Milanova@bds-bg.org**](mailto:Kamelia.Milanova@bds-bg.org) или на телефон **02/8174 539**.
За повече информация: [**тук**](/images/upload/Novini/CEN_PC_Homeopathy.pdf)