Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на CEN/CENELEC за създаване на нов технически комитет „Квантови технологии“ (Quantum Technologies)

Квантовите технологии са една от най-обещаващите ключови технологии, носещи преобразуващ напредък в науката, икономиката и обществотоq и създаващи нови търговски възможности в световен мащаб. Нови квантови технологии се появяват в редица сектори, а именно комуникация, изчисления, сензори и измервания. В някои сектори вече няколко компании - включително цяла гама от малки, средни и големи предприятия - са започнали да разработват квантови устройства, или вече ги интегрират в своите продукти. В други сектори все още е необходимо по-нататъшно развитие и значително подобряване. Освен това в бъдеще може да се появят допълнителни технологии или приложения, за които досега дори не е било помисляно.

Обхват: Разработване на проекти за квантови технологии, включително технологии за квантови възможности, квантови подсистеми, квантови платформи и системи, квантови композитни системи, както и квантови приложения

Цел и обосновка на предложението: Квантовите технологии ще бъдат една от най-обещаващите ключови технологии през следващите десетилетия. През януари 2019 г. Европейската комисия стартира QT Flagship, инициатива на стойност 1 милиард евро за финансиране на водещи учени и инженери през следващите десет години, управлявана като част от програмата FET (Бъдещи и нововъзникващи технологии). Тази инициатива се приема като много важно и спешно действие за поставяне и задържане на Европа в челните редици на втората квантова революция, която се разгръща в световен мащаб, носейки преобразуващ напредък в науката, икономиката и обществото. Това ще създаде нови търговски възможности за справяне с глобалните предизвикателства, ще предостави стратегически способности за сигурност и създаване на все още непредвидени приложения за бъдещето. Суверенитетът върху иновациите в квантовите технологии ще се превърне в критичен градивен елемент за цифровото самоопределение на обществата и тяхното икономическо развитие. Смята се, че квантовите технологии играят специална роля в това отношение, тъй като техният разрушителен потенциал ще има фундаментални последици за обществото.

Потенциални заинтересовани страни:

При проявен национален интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет. 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 15.09.2022 г. на електронната поща на Ангел Спасов: angel.spasov@bds-bg.org**, тел. 02/81 74 548**.

За повече информация виж тук: