Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Пожаробезопасност

Шести брой - 2010 г. – темата на шестия брой е "Пожаробезопасност". Според легендите човекът е завладял огъня въпреки волята на боговете. Някога искрите са били страховита стихия или ценен дар от небесата. Контролираното използване на огъня е сред първите велики постижения на човечеството. Но когато огънят излезе извън контрол се превръща в стихия, изгаряща всичко по пътя си. Разказваме ви как стандартите ни помагат да се защитим от огнената стихия. Те ни известяват за предстоящата опасност и спасяват животи, имущество и природата. Стандартите за пожаробезопасност осигуряват безопасността на всички нас.