Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Последна среща по проект "Виртуална образователна програма за мебелния бранш" 13 – 14 Септември, София

**Последна среща по проект “Виртуална образователна програма за мебелния бранш”**
**13 – 14 Септември, София**
На 13-и и 14-и септември 2012 г. в София се проведе финалната среща по проект “Виртуална образователна програма за мебелния бранш”, на която присъстваха партньори от Чехия, Германия, Словакия и България. Г-жа Ирен Дабижева, в качеството си на Изпълнителен директор на БИС, приветства участниците и представи БИС, организационната му структура, членовете и дейностите.
Партньорите се споразумяха срока на проекта да бъде удължен до 31 декември 2012 г.
Беше представен окончателният вариант на речника, който е активен и може да бъде намерен на сайта на проекта: [www.e-furniture.info](http://www.e-furniture.info), както и актуалното състояние на базата данни, която e в процес на разработване.
Бяха обсъдени задачите, които трябва да бъдат изпълнени до края на проекта.
На срещата присъстваха г-н Стефан Ганев от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост и доц. Юлия Михайлова и доц. Васил Живков от Лесотехническия университет, които представиха своите организации.
Накрая г-жа Тесарова, Ръководител на проекта, благодари на всички партньори за сътрудничеството и особено на българския партньор за гостоприемството и отличната организация на заключителната среща.
![](/images/upload/e_furniture_cz/Sofia_09_2012_1.jpg)
**Г-жа Ирен Дабижева приветства участниците**
![](/images/upload/e_furniture_cz/Sofia_09_2012_2.jpg)
**Участниците в срещата**
![](/images/upload/e_furniture_cz/Sofia_09_2012_3.jpg)
**На срещата присъстваха г-н Стефан Ганев, доц. Юлия Михайлова и доц. Васил Живков**
![](/images/upload/e_furniture_cz/Sofia_09_2012_4.jpg)
**Г-жа Тесарова, Ръководител на проекта, благодари на всички партньори за сътрудничеството**