Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Пластмасите – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Темата на новия брой на списание „БДС Компас” е за пластмасите – продукти, без които сякаш съвременният бит е немислим. Широката им употреба обаче е пряко свързана и с генерирането на големи количества отпадъци, които са проблем за опазването на природата. От друга страна, повечето от видовете пластмаси са пригодни за рециклиране и последваща употреба. И в тази сфера на дейност на помощ идват стандартите и стандартизационните документи, които представяме в новия брой. 

Рециклирането на пластмасовите продукти спестява суровини, вода и енергия, като се минимизират вредните емисии във въздуха, водата или почвата, както и влиянието им върху здравето. За да бъде сигурно, че рециклирането представлява най-добрата възможност за околната среда за третиране на наличните отпадъци, за предпочитане е да се спазват определени изисквания, посочени в серията стандарти за рециклирани пластмаси, която представяме подробно.

Важно за здравето на всички ни е строго да се спазват всички изисквания за безопасност, когато храната ни се допира до пластмасата. Законодателството на Европейския съюз относно пластмасовите материали и предмети, предназначени за контакт с хранителни продукти, постоянно е в процес на промяна. Представяме важни стандарти, в които са разписани подробни изисквания за материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Представяме също изискванията за еднократните кофички за храни.

„Важно да се отбележи, че не пластмасите замърсяват природата, а човешката дейност, свързана с производството и употребата им. В областта на пластмасите има изключително голям набор от стандарти. За всяка суровина, за всяко готово изделие има стандарт”, казва експертът инж. Петранка Найденова-Маринова. 

Затова и представяме тази важна тема от необятния свят на стандартизацията, която ни помага да живеем в по-красив и чист свят.

Разгледай

Пластмасите

Бр.1/2022 г. - Пластмасите - Представяме серията стандарти за рециклирани пластмаси