Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Очаквани стандарти

Тук се публикува информация за очаквани стандарти в различни области на стандартизация

Област на стандартизация: Външни системи за отпадъчни води

Област на стандартизация: Методи на заваряване

Област на стандартизация: Газови и парни турбини. Парни двигатели

Област на стандартизация: Козметична микробиология

Област на стандартизация: Козметична микробиология

Област на стандартизация: Козметична микробиология

Област на стандартизация: Козметична микробиология

Област на стандартизация: Козметична микробиология

Област на стандартизация: Козметична микробиология

Област на стандартизация: Козметична микробиология

Област на стандартизация: Минерални материали и продукти

Област на стандартизация: Минерални материали и продукти

Област на стандартизация: Газови и парни турбини. Парни двигатели

Област на стандартизация: Газови и парни турбини. Парни двигатели

Област на стандартизация: Заварени съединения и заваръчни шевове

Област на стандартизация: Съоръжения с електрическа тяга

Област на стандартизация: Игрища

Област на стандартизация: Технически аспекти