Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Оценяване на съответствието

Втори брой – темата на втория брой е оценяване на съответствието. Акцентът е върху изискванията на законодателството; представени са основните положения, свързани с оценяване на съответствието, дадени са препоръки и съвети към производителите и потребителите.