Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Отпадъците – темата на новия брой на списание "БДС Компас"

**Отпадъците – темата на новия брой на списание „БДС Компас”**
![](/images/upload/Izdania/2012/bds_compass_5_2012_web.jpg)
Мотото на Световния ден на стандартизацията – 14 октомври, тази година е „По-малко отпадъци, по-добри резултати”. Затова и избрахме темата на поредния брой на списание „БДС Компас” да е за отпадъците. Международните стандарти съдържат най-добрите в световен мащаб практики, които могат да се използват за измерване, сравняване и повишаване на ефикасността и намаляване на отпадъците.
При рециклирането на целулоза има повече от сто определени вида отпадъчни материали и за всеки от тях има термин. Затова представяме важни стандарти за терминологията, свързани с материалите и управлението на отпадъците. Разказваме и за принципите на екоетикетите, тъй като целта им е чрез проверима, точна и неподвеждаща информация да се насърчи търсенето и предлагането на продукти и услуги, които причиняват по-малко замърсяване на околната среда.
Няма как да не произвеждаме отпадъци, но можем да ги намалим. Показваме как да изхвърляме различни отпадъци в цветните контейнери, за да спасим милиони декари гори и литри вода. Защото ако не бъде рециклирана, пластмасата отива на сметището, а разграждането й надживява няколко човешки поколения.
Камиони събират и извозват отпадъците във всяко населено място. И за тези товарни автомобили си има стандарти.
В рубриката „Системи за управление” показваме как всяка организация може да постигне дълготраен успех. Стандартът БДС EN ISO 9004 дава предписания с по-широк поглед, отколкото ISO 9001.
За това как Българският институт за стандартизация е партньор на бизнеса в усилията му за постигане на конкурентоспособност разказва инж. Валентина Минковска-Дочева, главен експерт в БИС. А стандартите са полезни за всички, убеждава Хрисимир Дочев, член на УС на БИС. Според него стандартите са мощен механизъм, който чрез правилното си функциониране, може да доведе до повишаване на качеството на живот, гарантиране на сигурността и безопасността на всички.
„БДС Компас” отново разказва как стандартите спомагат да изградим по-красив, по-подреден и по-чист свят.
[Разгледай](http://www.bds-bg.org/magazine/?action=download&magazine_id=25)