Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Други издания

ISO 56002:2019 Система за управление на иновациите. Практическо ръководство

Това ръководство е инструментът, който ще помогне на Вашата организация да разработи и прилага систематичен подход към ефективни и резултатни иновации.

ISO 31000:2018 – Управление на риска. Практическо ръководство

Това практическо ръководство, разработено съвместно от ISO и UNIDO, предлага ценни практични насоки за прилагането на ISO 31000.

ISO 37001:2016 Системи за управление за борба с подкупването. Практическо ръководство

Наръчникът съдържа примери и съвети за това как могат да бъдат изпълнени изискванията, подкрепени от редица казуси, сравнения с други международно признати инструменти за борба с подкупването.

ISO 22000:2018 Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Практическо ръководство

Ръководството дава практически подход и съдържа обширна информация за разработване, документиране, внедряване и поддържане на стабилна система за управление на безопасността на хранителните продукти съгласно ISO 22000:2018.

ISO 45001:2018 - Системи за управление на здравето и безопасността - практическо ръководство за малки организации

Ръководството осигурява общ преглед на изискванията на ISO 45001:2018 и определя методите на подход на малките организации за прилагането им, помагайки им да внедрят система за управление на здравословни и безопасни условия на труд (OH&S).

Поредица от 10 сборника "Еврокодове"

Сборниците „Еврокодове” са поредица от десет книги и са предназначени за студенти, обучаващи се в областта на строителните конструкции, и преподаватели.

Техническа конкурентноспособност на промишлените продукти в ЕС

Тематичен сборник, засягащ техническата конкурентноспособност на промишлените продукти в ЕС

ISO 21101 - Приключенски туризъм. Системи за управление на безопасността. Практическо ръководство за МСП

Изданието се предлага в pdf формат онлайн и на CD, на английски език.

ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСП

Изданието се предлага в pdf формат онлайн и на CD, на английски език. Клиентите, закупили БДС EN ISO 14001:2015, могат да ползват 30 % отстъпка от цената на ръководството.

ISO 9001:2015 за малки и средни организации. Как да постъпим

Изданието се предлага в pdf формат онлайн и на CD.

ISO 13485:2016 Медицински изделия. Практическо ръководство

Изданието се предлага в pdf формат онлайн и на CD, на английски език. Клиентите, закупили БДС EN ISO 13485:2016, ползват 10 % отстъпка от цената на ръководството.

Интегрирано използване на стандарти за системи за управление

Изданието се предлага в pdf формат онлайн и на CD, на английски език.

Указания за достъпност на уебсъдържание (WCAG) 2.1 Препоръка на W3C от 5 юни 2018 г.

Изданието се предлага в PDF формат на български език и се използва заедно с БДС EN 301 549 V2.1.2:2018 Изисквания за достъпност на продукти и услуги на ИКТ.

ISO/IEC 20000 Управление на ИТ услуги. Практическо ръководство

Публикуваното от ISO практическо ръководство за управление на услугите в сектора на информационните технологии, съдържа указания за практическото прилагане на стандарта ISO/IEC 20000-1:2018

Официален бюлетин

Българският институт за стандартизация издава официален бюлетин, в който публикува ежемесечно информация за стандарти и стандартизационни документи както и друга полезна информация

Каталог на БДС за 2023 г. (CD)

Каталогът включва библиографска информация за действащите и отменените български стандарти и дава възможност за търсене по различни критерии.