Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Организации

Като национален орган за стандартизация БИС представлява Република България в международните (ISO, IEC) и европейските (CEN, CENELEC) организации за стандартизация.

На национално ниво БИС поддържа контакти с органите на държавната администрация, с научните среди, с органи за оценяване на съответствието, с производители, потребители, застрахователи, тъй като стандартите представляват споразумения между всички заинтересувани от дейността по стандартизация страни.

Стандартите подпомагат премахването на пречките в търговията и служат за основа при договори, което е в основата на сътрудничеството на БИС с чуждестранните национални органи по стандартизация чрез обмен на информация за дейността по стандартизация на национално ниво.

Международни

В днешните дни на глобализация основната роля се пада на международните стандарти като средство за достъп до пазарите.

Европейски организации

Европейските стандарти, по международна квалификация, се явяват регионални стандарти.

Чуждестранни

БИС поддържа контакти с всички чуждестранни национални органи по стандартизация.

Национални

На национално ниво БИС поддържа партньорски отношения с всички органи на изпълнителната власт, както и с определени организации, свързани с инфраструктурата по качеството

Полезни връзки