Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Онлайн списание „БДС Компас”

Списание „БДС Компас” – излиза четири пъти годишно. Всеки брой е посветен на различна тема, засягаща конкретна област на икономиката или обществения живот. Представя стандарти и новости в стандартизацията на популярен език.

Насочено е към широк кръг читатели - потребители, производители, органи за контрол, образователни институции и други с интерес към дейността по стандартизация.

Пътнически транспорт

Първи брой 2011 година темата на първия он лайн брой е за пътническия транспорт, въпреки че, както и повечето области на стандартизацията, материята е необятна.

Храни

Брой 11-12 Тази година мина под знака на стандартите за храни, затова и за последния, обединен брой избрахме тази тема. Информацията е необятна и не може да се обхване в едно списание.

Бетон и разтвори

Десетият брой разкрива света на бетона основен конструктивен материал в нашето строителство. Стандартите в строителния сектор не могат да се изчерпят в едно списание.

Лични предпазни средства

Деветият брой е посветен на личните предпазни средства, които са задължителен елемент от облеклото на хората, извършващи специфични дейности.

Информационни и комуникационни технологии

Брой 7-8 за 2010 г. На 32 страници разказваме как новите информационни и комуникационни технологии доведоха до бързи промени в начина ни живот и ролята на стандартите в динамично променящия се свят.

Пожаробезопасност

Шести брой - 2010 г. темата на шестия брой е Пожаробезопасност. Според легендите човекът е завладял огъня въпреки волята на боговете. Някога искрите са били страховита стихия или ценен дар от небесата.

Светът на мебелите

Пети брой - 2010 г. Светът на мебелите. Мебелите се изработват от различни материали и имат широко приложение – за офиса, за дома, за градината или вилата.

Пощенски услуги

Четвърти брой - 2010 г. темата на четвъртия брой е пощенски услуги. Експертите увлекателно разказват какви са възможностите и предизвикателствата пред пощенската реформа в Европейския съюз.

Спорт и свободно време

Трети брой - 2010 г. темата на третия брой е спорт и свободно време. Експерти разказват за значението на стандартите в спорта и правят преглед на стандартизацията от възникването й като дейност в България до днес.

Хартия и опаковки

Втори брой - 2010 г. темата на втория брой е хартия и опаковки. На страниците на списанието експерти увлекателно разказват за историята на хартията и опаковките, за видовете хартия и приложенията й.

Енергийна ефективност

Първи брой - 2010 г. темата на първия брой е енергийната ефективност. Акцентът е върху електроуредите.

Безопасност на детските играчки

Четвърти брой темата на четвъртия брой е безопасност на детските играчки.

Еврокодовете - норми за проектиране на строителни конструкции

Трети брой темата е свързана с Еврокодовете нормите за проектиране на строителни конструкции, представено е тяхното прилагане в Европа и в България.

Оценяване на съответствието

Втори брой темата на втория брой е оценяване на съответствието.

Храни и опаковки

Сигнален (първи брой) излязъл от печат през месец юли 2009 г. Посветен е на безопасността на хранителните продукти.