Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Онлайн списание „БДС Компас”

Списание „БДС Компас” – излиза четири пъти годишно. Всеки брой е посветен на различна тема, засягаща конкретна област на икономиката или обществения живот. Представя стандарти и новости в стандартизацията на популярен език.

Насочено е към широк кръг читатели - потребители, производители, органи за контрол, образователни институции и други с интерес към дейността по стандартизация.

Стандартизация и сертификация

Стандартизация и сертификация е темата на този брой на списание БДС Компас.

Образование и стандартизация

Образованието по стандартизация е темата на втория за тази година брой на списание БДС Компас. Това е изключително важно за просперитета на европейската икономика.

Стандартизацията и малките и средните предприятия

МСП и стандартизацията е темата на първия за 2014 г. брой. Бизнес, който би трябвало да процъфтява, тъй като е гръбнакът не само на българската, но и на европейската икономика.

Банково дело

Светът отдавна вече е глобално село, а бариери за финансовите потоци няма. И както за всичко около нас, огромна роля имат стандартите в банковото дело.

Обувките

Обувките предпазват краката ни, а това е невъзможно без стандарти. Представяме стандарта-речник, който съдържа всички основни определения.

Ученически пособия

В този брой представяме стандарти, важни за учениците. Без стандарти всеки ще пише на различни тетрадки, ще рисува на различни листове и ще чертае на различни дъски.

Статистика

Темата на този брой на списание БДС Компас е статистиката. Представяме интересни и любопитни факти от историята на тази важна аналитична област. Представяме международния стандарт ISO 3534 Статистика.

Културното наследство

Представяме основните термини в сферата на консервацията и реставрацията, как се измерва температурата на въздуха и на повърхностите, как се измерва цветът, как се опаковат културни ценности за целите на транспортирането.

Ергономия

Представяме стандарти, които определят как трябва да се проектират машини за ръчна работа, какви са препоръчителните граници за усилия, как се оценяват позите и движенията по време на работа, как се измерва психическото напрежение.

Козметични продукти

Представяме стандарти, които помагат на производителите да са сигурни, че те не съдържат вредни микроорганизми и няма да навредят на потребителите, как се оценява антимикробната защита на продуктите, каква е добрата производствена практика.

Отпадъците

Темата на този брой на списание БДС Компас е за отпадъците. Международните стандарти съдържат най-добрите в световен мащаб практики, които могат да се използват за измерване, сравняване и повишаване на ефикасността и намаляване на отпадъците.

Безопасност на машините

Темата на този брой на списание БДС Компас е безопасността на машините. Представяме Машинната директива (2006/42/ЕС), която определя съществените изисквания от общ характер за безопасност и опазване на здравето.

Туризъм

Темата на третия брой на списание БДС Компас е туризъм. В разгара на летния туристически сезон представяме важни стандарти в туризма за обща терминология, обучение на екскурзоводи, водолазни услуги, пътувания за изучаване на чужд език.

Енергийното управление

Управлението на енергията е една от приоритетните области за разработване и популяризиране на международните и европейски стандарти.

Услугите

Темата на първия брой за 2012 г. на списание БДС Компас е за услугите, тъй като напоследък стандартизацията насочва фокуса си върху тях, а стандарти вече се разработват в много области.

Безопасната Коледа

В този брой ще прочетете как стандартите способстват за безопасни празници и делници. Разказваме за стандарти за фойерверки, детски играчки и свещи.

Електроуредите

Един от фокусите на европейската стандартизация е безопасността на битовите електрически уреди и потреблението на енергия.

Социалната отговорност

Социалната отговорност е темата на новия брой на списание БДС Компас. Това не е просто модерен термин, а начин на живот с грижа за бъдещето.