Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Онлайн списание „БДС Компас”

Списание „БДС Компас” – излиза четири пъти годишно. Всеки брой е посветен на различна тема, засягаща конкретна област на икономиката или обществения живот. Представя стандарти и новости в стандартизацията на популярен език.

Насочено е към широк кръг читатели - потребители, производители, органи за контрол, образователни институции и други с интерес към дейността по стандартизация.

Пътищата

Бр. 3/2023 г. - Стандартите гарантират, че пътищата са безопасни и се проектират и изпълняват на базата на доказани методи, които могат да се използват без ограничения през границите.

Газ и газови системи

Бр.2/2023 г. - Темата е природният газ, как се определя качеството и какви са изискванията за газорегулаторните станции

Управлението на енергията

Бр.1/2023 г. - Представяме важни стандарти като БДС EN ISO 50001 и практическите насоки за прилагането му, съдържащи се в БДС ISO 50004.

Декларации по отношение на околната среда

Бр.4/2022 г. - В този брой представяме важни стандарти за декларации по отношение на околната среда

Стандартите и иновациите

Бр.3/2022 г. - Стандартите и иновациите - Представяме стандарти от серията ISO 56000

Строителните продукти и околната среда

Бр. 2/2022 г. – Строителните продукти и околната среда - Темата на този брой е как строителните продукти помагат да живеем в по-красив и устойчив свят.

Пластмасите

Бр.1/2022 г. - Пластмасите - Представяме серията стандарти за рециклирани пластмаси

Стандарти и услуги

Бр.4/2021 – Стандарти и услуги - В този брой представяме важни стандарти за услуги в различни сектори

Туризмът и стандартите

Бр.3/2021 - Туризмът и стандартите Темата на този брой е за турзимът, който претърпя сериозен крах заради пандемията от Covid-19

Как се управлява безопасността на хранителните продукти

Бр. 2/2021 – Как се управлява безопасността на хранителните продукти В този брой представяме важни стандарти и стандартизационни документи, свързани с безопасността на хранителните продукти

Безопасна работа в условия на пандемия

Бр. 1/2021 г. - Безопасна работа в условия на пандемия В този брой акцентът е върху стандарти и стандартизационни документи, които ни помагат да сме здрави, да работим, да уважаваме колегите си и да изпълняваме служебните си роли в условия на пандемия

Железопътен транспорт

Бр. 4/ 2020 - Железопътен транспорт Важен сектор не само за придвижването ни, но и за развитие на икономиката.

Хладилна техника

Бр. 3/2020 - Хладилна техника В областта на хладилната техника стандартите са важни, защото те регламентират както техническите изисквания, така и тези по отношение на опазване на околната среда и безопасност.

Стандартите и кризите

Бр. 2/2020 Стандартите и кризите Темата на този брой е за кризите и как стандартите помагат в тежки и непредвидими ситуации.

Бижутерия

Бр.1/2020 - Бижутерия   Темата на този брой е бижутерията, тъй като стандартизацията е един от важните инструменти, предпазващи от фалш и ментета.

Отоплителните системи

Бр.4/2019 - Отоплителни системи Стандартите осигуряват комфорт при минусовите температури, а и показват как се изчислява потребената от нас енергия за отопление и топла вода.

Бои и лакове

Бр. 3/2019 г. Бои и лакове качеството на боите и лаковете е задължително за уюта и естетиката във всяка сграда. Представяме как се вземат проби от бои, лакове и суровини за тях, методи за измерване на дебелината на покрития.

Киберсигурността

Бр. 2/2019 Киберсигурността   С всеки изминал ден технологиите стават все по-сложни, а компютърните пробиви и атаки - по-чести и по-смели.