Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Интернет терминологичен речник в областта на текстила и облеклото

image/jpeg

www.texsite.info

В рамките на споразумение № CZ/07/LLP-LdV/TOI/134 015 с чешката Асоциация по текстил и облекло (АТОК) Българският институт за стандартизация участва в изпълнението на проект по програмата “Леонардо да Винчи”:

Fashion School II

Мултимедийно и интернет международно ръководство, предназначено за сектора по текстил и облекло

Проектът Fashion School II е продължение на проекта Fashion School I, чиято основна цел бе разработването на многоезиково мултимедийно ръководство, предназначено за текстилния бранш, и чийто основен и най-съществен резултат бе създаването на многоезиков терминологичен речник в областта на текстила и облеклото, съдържащ 2000 термина. В рамките на проекта Fashion School I мултимедийното ръководство, включващо целия терминологичен речник, е преведено на следните 11 езика: английски, испански, литовски, немски, полски, португалски, словашки, словенски, унгарски, френски и чешки.

Проект Fashion School II подобри съществуващия речник с включването на още 5 езика: български, румънски, гръцки, турски и италиански. Друга основна цел на проекта е да подобри графичната и визуална част на речника и бяха включени модули за електронно обучение на всичките 16 езика.

Координатор на проекта е:

Партньори:

Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия в рамките на програмата Леонардо да Винчи