Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Официален бюлетин

Официален бюлетин

Българският институт за стандартизация издава официален бюлетин, в който публикува ежемесечно информация за стандарти и стандартизационни документи както и друга полезна информация

Изберете вариант на продукт

Съгласно Чл. 33 (12) от Закона за националната стандартизация Българският институт за стандартизация издава ежемесечно официален бюлетин, в който се публикува информация за стандарти и стандартизационни документи, както и друга важна информация.

В официалния бюлетин на БИС всеки месец се публикува информация за:

• одобрени български стандарти (разработени на национално ниво, въвеждащи европейски и международни стандарти)
• отменени български стандарти
• български стандарти на етап периодичен преглед
• български стандарти, предложени за отмяна в резултат от периодичен преглед
• предложения за нови области на техническа дейност на европейско и международно ниво
• предложения за нови стандарти на национално, европейско и международно ниво
• проекти на национални, европейски и международни стандарти на етап обществено допитване
• проекти на европейски и международни стандарти на етап официално гласуване
• приети европейски стандартизационни документи
• нотификации съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012
• нотификации по WTO/TBT
• друга важна информация, свързана с дейността по стандартизация.

Официалният бюлетин се издава в електронен вид (pdf файл). Клиентите го получават на посочен от тях имейл. Цената за абонамент за Официалния бюлетин се определя с Ценоразпис, утвърден от Управителния съвет на БИС и е 156,00 лв. за 1 година.

Членовете на БИС получават безплатно Официалния бюлетин на БИС и Каталога на българските стандарти съгласно чл. 23 от Устава на БИС.

При желание от Ваша страна да се абонирате за Официалния бюлетин на БИС, можете да го направите по един от следните начини:

Забележка:
Моля, имайте предвид, че бюлетинът се издава в средата на месеца, следващ месеца, в който са настъпили описаните в него промени по стандартите (Пример: брой 1 за съответната година обхваща периода 1-31 януари и се издава в средата на м. февруари).