Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обучения и уебинари през 2022 г.

Продължаващата пандемична обстановка в световен мащаб все още не позволява планирането на присъствени събития. Повишаването на квалификацията и развитието на персонала са от съществено значение за една организация и затова през 2022 г. БИС ще продължи да организира обучения по стандарти в електронна среда.

Представяме Ви програмата за уебинари по теми и прогнозен период/дата на провеждане:

- Курс за обучение на вътрешни одитори на системи за управление на ЗБР съгласно изискванията на ISO 45001 - 23-24 Февруари 
- Използване на стандартите в обществените поръчки - м. март 
- Стандарти за управление на риска – м. март 
- Курс за обучение на вътрешни одитори на системи за управление съгласно изискванията на ISO 9001 – м. април (2 дни)
- Курс за обучение на вътрешни одитори на системи за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на ISO/IEC 27001 – м. май (2 дни)
- Видове тръбопроводни системи, влагани във ВиК инфраструктурата. Изисквания на стандартите и на нормативните документи за продуктите – м. май (2 дни)
- Развитие на системите за управление на здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на ISO 45001 и ISO 45005 в условията на пандемия от COVID-19 – м. юни 
- Системи за управление за борба с подкупването - ISO 37001 – м. септември 
- Курс за обучение на вътрешни одитори на системи за управление на услуги съгласно изискванията на БДС ISO/IEC 20000-1:2018 Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги (ISO/IEC 20000-1:2018) – м. октомври (2 дни)  

Представената програма може да бъде променяна и допълвана с още теми в други области.

За допълнителна информация и предложения за теми, които не са включени в програмата, се обръщайте към:

Силвия Тодорова, тел.: 02 81 74 505, 0877 914 827, silvia.todorova@bds-bg.org.