Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обучение на тема „Вътрешен одит на система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на стандартите ISO 45001 и ISO 19011“

Българският институт за стандартизация организира обучение на тема „Вътрешен одит на система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на стандартите ISO 45001 и ISO 19011“, което ще се проведе онлайн на 23 и 24 февруари 2022 г.

БДС ISO 45001:2018 e стандартът, съдържащ изискванията за изграждане на система за управление на здравето и безопасността при работа (ЗБР), която да даде възможност на организацията да осигурява безопасни и здравословни работни места, да предотвратява наранявания и заболявания, свързани с работата, и да подобрява резултатността по ЗБР на организацията. БДС EN ISO 19011:2018 предлага единен, хармонизиран подход, който позволява едновременно ефективно одитиране на различни системи.

Участниците ще бъдат запознати с принципите на одит, изискванията за компетентност на одитора, програмата за одит, провеждането на одит. Ще изградят умения за управлението и провеждането на одити на система за управление по ISO 45001:2018, ISO 19011:2018.

Лектор ще бъде н.с. I ст. инж. Митко Мирчев, сертифициран одитор/водещ одитор ERCA ISO 45001, член на УС на БИС.

След преминаване на курса и успешно положен изпит, участниците получават сертификат за Вътрешен одитор на система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на стандартите ISO 45001 и ISO 19011.

Желаещите да участват е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея имейл най-късно до 15.00 ч. на 22.02.2022 г.

Записалите се за участие ще получат имейл с линк и парола за уебинара, както и допълнителни указания.

За повече информация:

Силвия Тодорова, тел. 02 8174 505; 0877 914 827

ел. поща: silvia.todorova@bds-bg.org