Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обучение на тема „ISO 27001 - Вътрешен одит на системи за управление на сигурността на информацията”

Българският институт за стандартизация организира обучение на тема „ISO 27001 - Вътрешен одит на системи за управление на сигурността на информацията” (ISO/IEC 27001:2022, ISO 19011:2018), което ще се проведе онлайн на 04 и 05 октомври 2023 г.

Онлайн обучението е разработено според новите издания на стандартите ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, ISO/IEC 27005:2022. Участниците ще бъдат запознати с изискванията на стандартите от серията ISO 27000 (ISO/IEC 27000:2018, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, ISO/IEC 27005:2022, ISO/IEC 27018:2019) за системи за управление на сигурността на информацията, принципите на одита, изискванията за компетентност на одитора, програмата за одити, провеждането на одит и изграждане на умения за управление и провеждане на одити на система за управление.  

Ще бъде представено съответствието между механизмите за контрол в ISO/IEC 27001:2013 с тези в ISO/IEC 27001:2022.

Подробна информация за темите, които ще бъдат представени в онлайн курса, ще откриете в линка към програмата.

Лектор:н.с. I ст. инж. Митко Мирчев, сертифициран одитор/водещ одитор IRCA ISO 27001, IRCA ISO 9001, IRCA ISO 45001, IRCA ISO 14001, член на УС на БИС.

След преминаване на онлайн курса и успешно положен изпит, участниците получават сертификат за Вътрешен одитор на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандартите ISO/IEC 27001:2022 и ISO 19011:2018.

Таксата включва: двудневно онлайн обучение, материалите от курса, провеждане на изпит, издаване на сертификат.

Желаещите да участват в онлайн обучението е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея имейл адрес най-късно до 15.00 ч. на 03.10.2023 г.

Записалите се за участие ще получат имейл с линк и парола за онлайн обучението, както и допълнителни указания.

За повече информация: Силвия Тодорова, тел. 02 8174 505; 0877 914 827, ел. поща: silvia.todorova@bds-bg.org

Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Общ преглед и речник (ISO/IEC 27000:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на неприкосновеността. Механизми за контрол на сигурността на информацията (ISO/IEC 27002:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Методи за сигурност. Кодекс за добра практика за защита на личната информация за идентифициране (ЛИИ) в обществени облаци, действащи като обработващи лични данни (ISO/IEC 27018:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на поверителността. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания (ISO/IEC 27001:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на неприкосновеността. Указания за управление на рисковете за сигурността на информацията (ISO/IEC 27005:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още