Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 7 и БИС/ТК 96

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на

БИС/ТК 7 и БИС/ТК 9****6

От обхвата на БИС/ТК 7 „Стъкло и керамика“

През 2015 г. БИС публикува национално приложение към пета част от серията европейски стандарти EN 1279 Стъкло за строителството. Стъклопакети, който е хармонизиран. Поради отмяна на тази серия стандарти и въвеждане на нов хармонизиран европейски стандарт, EN 1279-5:2018, с включени изменения, се налага отмяна на националното приложение и неговото преработване и актуализиране.

Във връзка със сключен договор между БИС и МРРБ за актуализиране на национални приложения към европейски хармонизирани стандарти БИС обявява за обществено допитване следния проект:

прБДС EN 1279-5:2018/NA:2019 Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 5: Стандарт за продукт. Национално приложение (****N****А)

Обхват****: установява националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената употреба на стъклопакети, пуснати на пазара, като строителни продукти съгласно БДС EN 1279-5:2018.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 30.10.2019 г. на Боряна Михайлова, секретар на БИС ТК 7, по електронна поща: boriana.mihaylova@bds-bg.org.

С текста на проекта може да се запознаете тук.

От обхвата на БИС/ТК 96 „Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади”

През 2013 г. БИС публикува национално приложение към европейския стандарт EN 13241-1:2003+А1:2011. Поради отмяната на този стандарт и въвеждането на нов стандарт EN 13241:2003+А2:2016 Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за продукт, технически характеристики, с включени изменения, се налага и отмяната на националното приложение.

Във връзка със сключен договор между БИС и МРРБ и в изпълнение на работната програма на БИС/ТК 96 за актуализация на действащи национални приложения към европейски стандарти БИС обявява за обществено допитване следния проект:

прБДС EN 13241:2003+A2/NА Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за продукт, технически характеристики. Национално приложение (NА).

Обхват: установява националните изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на съществените характеристики на врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи съгласно БДС EN 13241:2003+А2:2016 в зависимост от предвидената употреба в строителството.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 30.10.2019 г. на инж. Величка Александрова, секретар на ТК 96, по електронната поща: velichka.aleksandrova@bds-bg.org

С текста на проекта може да се запознаете тук.