Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело” и ЕРГ 5 „Механични трансмисии и техните елементи”

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата

на БИС/ТК 68 „Пътно дело” и ЕРГ 5 „****Механични трансмисии и техните елементи****”

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело”

Във връзка с договор, сключен между МРРБ и БИС за изпълнение на обществена поръчка за разработка на национални приложения към европейски стандарти, БИС/ТК 68 „Пътно дело” взе решение да включи в работната си програма за 2019 г. разработването на нови национални приложения към европейските стандарти EN 12899-1:2008 и EN 12899-3:2008. В изпълнение на това БИС обявява за обществено допитване следните проекти:

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 07.11.2019 г. на инж. Николай Геращенко, секретар на ТК 68, по електронната поща: nikolay.gerashtenko@bds-bg.org

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ЕРГ 5 „****Механични трансмисии и техните елементи****”

Разработването на национални приложения към БДС EN 14399-1:2015 и БДС EN 15048-1:2016 се налага поради факта, че има нови издания на съответните стандарти. Новите издания на националните приложения ще отменят действащите национални приложения, отнасящи се за предишните издания на посочените европейски стандарти.

Във връзка с изпълнение на договор, сключен между БИС и МРРБ, и на актуализираната работна програма на БИС/ЕРГ 5 за 2019 г. в частта ѝ „Разработване на стандарти на национално ниво” БИС обявява за обществено допитване следните проекти:

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 05.11.2019 г. на Дора Танчева, секретар на ЕРГ 5, по електронната поща: dora.tancheva@bds-bg.org