Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обществено допитване за проекти на национални приложения

Този документ не противоречи на БДС EN 197-1:2011 и се отнася за информационно приложение ZA, като допълва таблица ZA.1. С него се правят национални допълнения и уточнения, като се вземат предвид климатичните и географските условия в страната, както и установените регионални и национални традиции и строителен опит.

Националните изисквания, посочени в този стандарт, са в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на изискванията за съдържанието на разтворим хром VI в цимент и смеси, съдържащи цимент.

Този документ не противоречи на БДС EN 13282-1:2013 и се отнася за информационно приложение ZA, като допълва таблица ZA.1. С него се правят национални допълнения и уточнения, ката се вземат предвид климатичните и географски условия в страната, както и установените регионални и национални традиции и строителен опит.

Националните изисквания, посочени в този стандарт, са в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на изискванията за съдържанието на разтворим хром VI в цимент и смеси, съдържащи цимент.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 04.12.2022 г. на Николай Геращенко по електронната поща: nikolay.gerashtenko@bds-bg.org.

Хидравлични свързващи вещества за пътища. Част 1: Бързо втвърдяващи хидравлични свързващи вещества за пътища. Състав, изисквания и критерии за съответствие. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-4 още

Цимент. Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие за обикновени цименти. Национално приложение (NА)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-4 още