Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обществено допитване за проекти на национални приложения

Поради необходимостта от актуализация на национални приложения към европейски стандарти, които са с нови издания, както и поради необходимостта от разработване на национални приложения към европейски стандарти, към които не са разработвани такива, Министерството на регионалното развитие и благоустройството възложи на БИС изпълнение на обществена поръчка за разработка на такива национални приложения към европейски стандарти. В тази връзка техническите комитети на БИС приеха да включат в работните си програми разработките, включени в договор № РД-02-29-184/13.09.2021 г., сключен между възложителя МРРБ и изпълнителя БИС.

В изпълнение на договора БИС обявява за обществено допитване следните проекти:

От обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”

От обхвата на БИС/ТК 61 „Изолации и енергийна ефективност на сгради и строителни съоръжения”

От обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”:

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 18.03.2022 г. на:

Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви и стенни облицовки. Изисквания за продуктите. Национално приложение (NA)

50.99 Проект, одобрен за публикуване

ТК-61 още

Добавъчни материали за разтвор. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от екструдиран пенополистирен (XPS), произведени в заводски условия. Изисквания. Национално приложение (NА)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 6: Закотвяне на стоманени армировъчни пръти. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 7: Предпазване на армировката от корозия. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 2: Тръби. Национално приложение (NА)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (PE). Част 3: Свързващи части. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за напорно и безнапорно водоснабдяване, отводняване или канализация. Системи от усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP) (ISO 23856:2021). Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още