Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 5

На годишното пленарно заседание на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори” беше прието предложението на Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) за актуализация на националното приложение към БДС EN 206:2013+А2:2021 във връзка с публикуваните национални приложения БДС EN 197-5:2021/NA:2022 и БДС EN 197-1:2011/NA:2023. Разработването на това национално приложение е включено в работната програма на техническия комитет за 2023 г. и е сключен договор за изпълнение между БАЦИ и БИС.

В изпълнение на работната програма на БИС/ТК 5 за разработване на национални приложения към европейски стандарти БИС обявява за обществено допитване следния проект:

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 10.12.2023 г. на секретаря на БИС/ТК 5 Николай Геращенко, на имейл nikolay.gerashtenko@bds-bg.org или чрез интернет страницата на БИС посредством създаден профил.

Всички коментари ще бъдат разгледани и взети под внимание при издаването на документа.

Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално приложение (NA)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-5 още