Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 39 „Лаковобояджийски материали, покрития и лепила”

В изпълнение на работната програма на БИС/ТК 39 „Лаковобояджийски материали, покрития и лепила” за разработване на национални приложения към европейски стандарти БИС обявява за обществено допитване следния проект:

• prБДС EN 12206-1:2021/NA „Бои и лакове. Покрития, нанесени върху алуминий и алуминиеви сплави, предназначени за архитектурни цели. Част 1: Термореактивни прахови покрития. Национално приложение (NA)“

Този проект е разработен от Целева работна група от експерти на БИС/ТК 39 във връзка с необходимостта от въвеждане на национални изисквания за органичните покрития, нанесени върху екструдиран алуминий и екструдирани алуминиеви сплави, листове и предварително формувани профили, предназначени за архитектурни цели и съответните методи за изпитването им, като се използват прахови покрития.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 03.01.2022 г. на Боряна Михайлова, секретар на БИС/ТК 39, на имейл boriana.mihaylova@bds-bg.org.

Бои и лакове. Покрития, нанесени върху алуминий и алуминиеви сплави, предназначени за архитектурни цели. Част 1: Термореактивни прахови покрития. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още