Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обществено допитване за проект на национално приложение

В изпълнение на работната програма на БИС/ТК 4 „Цимент, вар и гипс“ за разработване на национални стандарти през 2022 г. и съгласно Правилата за работа по национална стандартизация БИС обявява за обществено допитване следния проект:

С този документ се установяват националните изисквания за определяне на показателите на характеристиките на смесен портландцимент СЕМ II/C-M и смесен цимент CEM VI във връзка с предвидената употреба в строителството, които отговарят на изискванията от БДС EN 197-5:2021.

Този документ не противоречи на БДС EN 197-5:2021 и се отнася за националните изисквания за определяне на показателите на характеристиките на смесен портландцимент СЕМ II/C-M и смесен цимент CEM VI в зависимост от предвидената употреба. С него се правят национални допълнения и уточнения, като се вземат предвид климатичните и географските условия в държавата, както и установените регионални и национални традиции и строителен опит.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 08.04.2022 г. на Николай Геращенко по електронната поща: nikolay.gerashtenko@bds-bg.org.

Цимент. Част 5: Смесен портландцимент CEM ІІ/С-М и смесен цимент СЕМ VІ. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-4 още