Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обществено допитване за проект на национално приложение

В изпълнение на работната програма на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори“ за разработване на национални стандарти през 2022 г. и съгласно Правилата за работа по национална стандартизация БИС обявява за обществено допитване следния проект:

Това национално приложение ще се прилага за бетонни конструкции и готови бетонни елементи, които отговарят на изискванията от БДС EN 13791:2019. То допълва БДС EN 13791:2019 и съдържа национални предписания, с които се отчитат различните климатични и географски условия, различните нива на сигурност, както и установените регионални и национални традиции и опит при оценяване якостта на натиск на бетона в готови бетонни конструкции и елементи. 

Документът съдържа допълнителни указания относно:

Дадени са също така указания за: 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 30.04.2022 г. на Николай Геращенко по електронната поща: nikolay.gerashtenko@bds-bg.org

Оценяване на якост на натиск на бетон на място, в конструкции и готови бетонни компоненти. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още