Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на ТК 68 „Пътно дело”

Обществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на

ТК 68 „Пътно дело”

За създаване на условия за бързото увеличаване на броя на екологични транспортни средства, задвижвани от електрическа енергия и водородно гориво, са разработени нормативни актове за изграждане на зарядна инфраструктура за тях. Това води до необходимост от нови пътни знаци, с които участниците в движението с такива превозни средства да бъдат съответно информирани. В градовете с по-голям трафик обикновено в пиковите часове се получават задръствания, за чието предотвратяване е необходимо въвеждането на нови предупредителни пътни знаци, с които участниците в движението да се ориентират в пътната обстановка.

От 2019 г. в България се въведе електронна винетка и ТОЛ като съвременен начин за събиране на такси за използване на републиканската пътна мрежа, което също създаде необходимост от нови пътни знаци.

Във връзка с това МРРБ сключи договор с БИС за изпълнение на обществена поръчка за разработване на национален стандарт за пътни знаци. Въз основа на този договор БИС/ТК 68 „Пътно дело” взе решение да включи в работната си програма за 2019 г. преработването на националния стандарт БДС 1517 чрез актуализеране на действащия стандарт БДС 1517:2006 Пътни знаци. размери и шрифт.

С оглед изложеното по-горе БИС обявява за обществено допитване следния проект:

С текста на проекта може да се запознаете тук.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 15****.11.2019 г. на инж. Николай Геращенко по електронната поща: nikolay.gerashtenko@bds-bg.org