Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 14 „Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене“

Във връзка с изпълнение на работната програма на БИС/ТК 14 за 2022 г., в частта й разработване на национални стандарти, и съгласно Правилата за работа по национална стандартизация, част 2, Българският институт за стандартизация обявява за обществено допитване следния проект:

prБДС 15980:2010/Изменение 3:2022 „Пътни превозни средства. Светлоотразяващи табели за регистрационни номера на моторни превозни средства и техните ремаркета. Размери и шрифт“

Това изменение се отнася за светлоотразяващи табели за регистрационни номера на превозни средства с електрическо задвижване. Разработено е по предложение на Министерството на вътрешните работи. Стандартът ще бъде приложим както за фирми, чиято дейност е производство на светлоотразяващи табели за регистрационни номера, така и за правителството относно регистрацията на превозни средства с електрическо задвижване и за потребителите.

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението най-късно до 03.06.2022 г. на секретаря на ТК 14 Светлана Гюрджилова, на имейл: svetlana.gurjilova@bds-bg.org; тел.02/81 74 591.

Всички коментари ще бъдат разгледани и взети под внимание преди издаването на документа.

Пътни превозни средства. Светлоотразяващи табели за регистрационни номера на моторни превозни средства и техните ремаркета. Размери и шрифт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още