Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обществено допитване за национални приложения

Обществено допитване за национални приложения

Проекти на национални приложения към български стандарти за строителни продукти, обявени за обществено допитване

Българският институт за стандартизация обявява за обществено допитване посочените по-долу проекти на национални приложения към български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти. Проектите са разработени на базата на националния практически опит при производството и употребата на съответните строителни продукти и определят националните изисквания за деклариране и за постигане на гранични нива на експлоатационните показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената им употреба, като се отчитат изискванията на действащото национално техническо законодателство в областта на строителните продукти.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите на секретаря на отговорния технически комитет (БИС/ТК) за съответното национално приложение, посочен в приложената таблица.

Срок за предоставяне на становища - 15.10.2012.

Списък на проекти на национални приложения към български стандарти

№ на стандартаЗаглавие на български

Отговорeн БИС/ТК

Лице за контакт

Национално приложение
БДС EN 197-1:2011Цимент. Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие за обикновени цименти

БИС/ТК 4

Николай Геращенко

 

БДС EN 197-1:2011/NA
БДС EN 413-1:2011Цимент за зидария. Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие

БИС/ТК 4

Николай Геращенко

 

БДС EN 413-1:2011/NA
БДС EN 450-1:2012Летящи пепели за бетон. Част 1: Определения, изисквания и критерии за съответствие

БИС/ТК 5

Николай Геращенко

 

БДС EN 450-1:2012/NA
БДС EN 459-1:2010Строителна вар. Част 1: Определения, изисквания и критерии за съответствие

БИС/ТК 4

Николай Геращенко

 

БДС EN 459-1:2010/NA
БДС EN 771-1:2011Изисквания за блокове за зидария. Част 1: Глинени блокове за зидария

БИС/ТК 4

Николай Геращенко

 

БДС EN 771-1:2011/NA
БДС EN 771-2:2011Изисквания за блокове за зидария. Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария

БИС/ТК 4

Николай Геращенко

 

БДС EN 771-2:2011/NA
БДС EN 771-3:2011Изисквания за блокове за зидария. Част 3: Блокове за зидария от бетон (с плътни и леки добавъчни материали)

БИС/ТК 4

Николай Геращенко

 

БДС EN 771-3:2011/NA
БДС EN 771-4:2011Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон

БИС/ТК 4

Николай Геращенко

 

БДС EN 771-4:2011/NA
БДС EN 771-5:2011Изисквания за блокове за зидария. Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък

БИС/ТК 4

Николай Геращенко

 

БДС EN 771-5:2011/NA
БДС EN 771-6:2011Изисквания за блокове за зидария. Част 6: Блокове за зидария от естествен камък

БИС/ТК 4

Николай Геращенко

 

БДС EN 771-6:2011/NA
БДС EN 934-2:2009+A1:2012Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране

БИС/ТК 5

Николай Геращенко

 

БДС EN 934-2:2009+A1:2012/NA
БДС EN 934-5:2008Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 5: Химични добавки за торкретбетон. Определения, изисквания, съответствие, маркировка и етикетиране

БИС/ТК 5

Николай Геращенко

 

БДС EN 934-5:2008/NA
БДС EN 998-1:2010Изисквания за разтвор за зидария. Част 1: Разтвор за външна и вътрешна мазилка

БИС/ТК 5

Николай Геращенко

 

БДС EN 998-1:2010/NA
БДС EN 998-2:2010Изисквания за разтвор за зидария. Част 2: Разтвор за зидане

БИС/ТК 5

Николай Геращенко

 

БДС EN 998-2:2010/NA
БДС EN 1090-1:2009+A1:2012Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни компоненти

БИС/ТК 56

Владимир Димов

 

БДС EN 1090-1:2009+A1:2012/NA
БДС EN 1304:2005Глинени покривни керемиди и приспособления. Определения и изисквания към продуктите

БИС/ТК 61

Станка Арсова

 

БДС EN 1304:2005/NA
БДС EN 1338:2005Бетонни блокчета за настилки. Изисквания и методи за изпитване

БИС/ТК 55

Стефанка Налойченко

 

БДС EN 1338:2005/NA
БДС EN 1339:2005Бетонни плочи за настилки. Изисквания и методи за изпитване

БИС/ТК 55

Стефанка Налойченко

 

БДС EN 1339:2005/NA
БДС EN 1340:2005Бетонни бордюри. Изисквания и методи за изпитване

БИС/ТК 55

Стефанка Налойченко

 

БДС EN 1340:2005/NA
БДС EN 1916:2003Тръби и фасонни части от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон

БИС/ТК 83

Станка Арсова

 

БДС EN 1916:2003/NA
БДС EN 10025-1:2005Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи технически условия на доставка

БИС/ТК 17

Евгени Налбантов

 

БДС EN 10025-1:2005/NA
БДС EN 10210-1:2006Горещообработени конструкционни кухи профили от нелегирани и дребнозърнести стомани. Част 1: Технически изисквания на доставка

БИС/ТК 17

Евгени Налбантов

 

БДС EN 10210-1:2006/NA
БДС EN 10219-1:2006Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирани и дребнозърнести стомани. Част 1: Технически условия на доставка

БИС/ТК 17

Евгени Налбантов

 

БДС EN 10219-1:2006/NA
БДС EN 13055-1:2004Леки добавъчни материали. Част 1: Леки добавъчни материали за бетон и за разтвор и инжекционен разтвор

БИС/ТК 5

Николай Геращенко

 

БДС EN 13055-1:2004/NA
БДС EN 13055-2:2006Леки добавъчни материали. Част 2: Леки добавъчни материали за несвързано и свързано приложение

БИС/ТК 5

Николай Геращенко

 

БДС EN 13055-2:2006/NA
БДС EN 13162:2009Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия. Изисквания

БИС/ТК 61

Станка Арсова

 

БДС EN 13162:2009/NA
БДС EN 13163:2009Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в заводски условия. Изисквания

БИС/ТК 61

Станка Арсова

 

БДС EN 13163:2009/NA
БДС EN 13707:2004+A2:2009Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации. Определения и характеристики

БИС/ТК 61

Станка Арсова

 

БДС EN 13707:2004+A2:2009/NA
БДС EN 14216:2006Цимент. Състав, изисквания и критерии за съответствие на много нискотермични специални цименти

БИС/ТК 4

Николай Геращенко

 

БДС EN 14216:2006/NA
БДС EN 14399-1:2006Високоякостни болтови съединения за строителството предварително напрегнати. Част 1: Общи изисквания

EРГ 5

Дора Танчева

 

БДС EN 14399-1:2006/NA

БДС EN 13249:2002

БДС EN 13249:2002/А1:2008

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни площи (с изключение на ж.п. строителство и асфалтови настилки)

БИС/ТК 44

Антоанета Калфина

 

БДС EN 13249:2002/NA
БДС EN 14889-1:2006Влакна за армиране на бетон. Част 1: Стоманени влакна. Определения, изисквания и съответствие

БИС/ТК 5

Николай Геращенко

 

БДС EN 14889-1:2006/NA
БДС EN 14889-2:2006Влакна за армиране на бетон. Част 2: Полимерни влакна. Определения, изисквания и съответствие

БИС/ТК 5

Николай Геращенко

 

БДС EN 14889-2:2006/NA
БДС EN 15048-1:2007Болтови съединения за строителството предварително ненапрегнати. Част 1: Общи изисквания

EРГ 5

Дора Танчева

 

БДС EN 15048-1:2007/NA
БДС EN 15050:2007+A1:2012Готови бетонни продукти. Елементи за мостове

БИС/ТК 5

Николай Геращенко

 

БДС EN 15050:2007+A1:2012/NA
БДС EN 15088:2006Алуминий и алуминиеви сплави. Конструкционни продукти за строителството. Технически условия за контрол и доставка

БИС/ТК 37

Елена Георгиева

 

БДС EN 15088:2006/NA

БДС EN 13251:2002

БДС EN 13251:2000/A1:2008

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в земни съоръжения, фундаменти и подпорни съоръжения

БИС/ТК 44

Антоанета Калфина

 

БДС EN 13251:2002/NA

БДС EN 13252:2002

БДС EN 13252:2002/A1:2006

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в дренажни системи

БИС/ТК 44

Антоанета Калфина

 

БДС EN 13252:2002/NA
БДС EN 15743:2010Суперсулфатен цимент. Състав, изисквания и критерии за съответствие

БИС/ТК 4

Николай Геращенко

 

БДС EN 15743:2010/NA